Alzheimer Hastalığı Nedir? Belirtileri Ve Nedenleri Nelerdir?

Yazar Yorum Yap 1.143
Alzheimer Hastalığı Nedir? Belirtileri Ve Nedenleri Nelerdir?

Alzheimer Hastalığı Günümüzün en sık görülen psikiyatri hastalıklarından biri de alzheimer hastalığıdır. Daha çok ileri yaş grubunda yer alan alzheimer hastalığı dünya genelinde en fazla görülen zihinsel sağlık sorunlarındandır. Bazı faktörlere bağlı olarak meydana gelen alzheimer hastalığı gitgide yaygınlaşmaktadır. Bu ciddi hastalık hakkında son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar sonucunda alzheimer hastalığının özellikle son 10 yıl içerisinde artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Yapılan bir araştırma sonucunda ise dünya genelinde yaklaşık olarak 20 milyon alzheimer hastasının bulunduğu ve ülkemizde ise yaklaşık olarak 300 bin civarında alzheimer hastasının bulunduğu tespit edilmiştir. Uzmanlar bu rakamlara bakıldığında alzheimer hastalığının oldukça yaygınlık gösterdiğinin altını çizmektedirler. Bazı belirtilerinin de bulunduğu alzheimer hastalığının tedavisi kesin olarak bulunmasa da hastalığın etkilerinin azaltılması açısından etkili ilaç tedavisi bulunmaktadır. Fakat alzheimer hastalığının başarılı bir tedavi sürecinden geçmesi açısından hastalığın erken teşhis edilmesi bu anlamda önem taşımaktadır.

Tedavi edilmediği takdirde etkileri altın aldığı bireylerin günlük iş ve sosyal aktivitelerini ciddi anlamda olumsuz etkileyen alzheimer hastalığı ayrıca tedavi edilmediği takdirde çok daha ciddi zihinsel hastalıkların meydana gelmesine de neden olabilmektedir. Toplumumuzda unutkanlık hastalığı olarak da bilinen alzheimer hastalığının en belirgin özelliklerinden biri de belirtilerini hemen göstermemesidir. Dolaysıyla uzmanlar alzheimer hastalığının belirtilerinin görülebilmesi açısından belirli bir sürecin geçmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Çağımızın beraberinde getirdiği bazı olumsuz faktörlerin de oluşumunda önemli rol alabildiği alzheimer hastalığı belirtilerini gösterdikten 7-8 yıl sonrasında tedavi edilmediği takdirde ölümle dahi sonuçlanabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok uluslararası sağlık örgütlerinin çağımızın en sık görülen hastalıklar listesinde yer alan alzheimer hastalığı bu nedenle de uluslararası sağlık örgütleri tarafından da yakın takibe alınan bir hastalıktır. Peki alzheimer hastalığı nedir belirtileri ve nedenleri nelerdir dilerseniz makalemizin de ana konusu olan bu sorularımızın cevaplarını uzmanlardan derlediğimiz genel bilgiler doğrultusunda sizlere hemen bilgiler sunalım. İlk olarak alzheimer rahatsızlığının genel tanımlaması hakkında sizlere bilgiler sunalım.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı; yaşın ilerlemesi ile birlikte unutkanlık sorunu ile ortaya çıkan hafıza ve konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan ve günlük yaşamda yapılması gereken aktivitelerin yapılamamasına neden olan bir hastalıktır. Geri dönüşümsüz bir hastalık olan alzheimer toplumda bunama hastalığı olarak da bilinmektedir.

Alzheimer Hastalığı Daha Çok Kimlerde Görülmektedir?

 • Alzheimer hastalığı daha çok 65 yaş üzeri bireylerde
 • 80-85 yaş arası bireylerde görülmektedir.

Alzheimer Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Alzheimer hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat bazı olumsuz durumların bu hastalığın meydana gelmesinde önemli roller alabildiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bu olumsuz faktörler ise şunlardır;

 • Beyinde protein birikmesi
 • Kalıtsal faktörler
 • Beyin hücrelerinin ölümü
 • Sinirsel iletimin bozulması
 • Çeşitli zehirli maddeler gibi bazı olumsuz faktörler alzheimer hastalığının meydana gelmesinde önemli roller üstlenebilmektedir.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer hastalığının nedenleri hakkında sizlere bilgiler sunduktan sonra şimdi de belirtileri hakkında bilgiler sunalım. Alzheimer hastalığının belirtileri ise şunlardır;

 • Günlük yaşamı etkileyecek oranda unutkanlık durumunun olması
 • Günlük yapılması gereken iş ve aktivitelerin yapılamaması
 • Kelimeleri bulurken zorlanma
 • Tarihlerin ve bilinen herhangi bir ayrıntının hatırlanamaması
 • En basit konularda dahi karar verilememesi
 • Matematiksel en basit hesaplamaların yapılamaması
 • Pratik düşünmede güçlük çekilmesi
 • Eşyaların yerlerinin karıştırılması veya hatırlanamaması
 • Davranışlarda ve konuşmada tutarsızlıklar
 • Kişilik özelliklerinde değişmeler
 • Sıklıkla insanları suçlama durumu
 • Sorumluluk sahibi olunmaktan kaçınmak gibi belirtiler alzheimer hastalığının en belirgin belirtileridir.

Alzheimer Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Alzheimer hastalığının kesin olarak tedavisi bulunmamaktadır. Fakat bazı ilaçlar sayesinde hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Bununla birlikte hastalığın septomları azaltılabilmektedir. Ayrıca alzheimer hastalığına bağlı olarak meydana gelebilen psikolojik sorunlar ile başa çıkılması açısından antidepresan ilaçlara da başvurulabilmektedir. Alzheimer hastalığı hastane ortamında ilgili doktor tarafından tedavi edilmektedir. Hasta bir müddet hastanede yatırıldıktan sonra taburcu edilmektedir.

Alzheimer hastalığının tedavisi hakkında da sizlere bilgiler sunduktan sonra alzheimer hastalığı nedir belirtileri ve nedenleri nelerdir hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız. Alzheimer hastalığının her ne kadar tam olarak tedavisi bulunmasa hastalığın yavaşlatılması ve olumsuz etkilerinin giderilmesi açısından önemli ölçüde destek tedavileri sunulmaktadır. Dolaysıyla alzheimer hastalığının henüz ilk belirtilerinin görülmesi durumunda hemen doktora başvurulmalıdır.

Etiketler