Anesteziyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Yazar Yorum Yap 3.125
Anesteziyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Bazı sağlık sorunlarının giderilebilmesi için hastalar ameliyat edilmelidir. Ameliyat olması gereken kişiler haklı olarak acı duymaktan korkabilir.  Anestezi ameliyat sırasında hastaların ağrı, acı duymamasını, uygulanan işlemlere tahammülünü, ameliyat sonrasında kendisine yapılan hiçbir şeyi hatırlamamasını sağlayan tıbbi uygulamalardır. Ameliyatlar yapılacağı yere ve çeşidine göre ya genel anestezi ya da lokal (bölgesel) anestezi uygulandıktan sonra gerçekleştirilir. Genel anestezi alan bir hasta ameliyat boyunca uyuyacak,  acı ya da başka bir duygu hissetmeyecektir. Lokal anestezide ise sadece ameliyat yapılacak küçük bir bölge uyuşturulur ve istenilen işlem yapılır. Ameliyatlar işin uzmanı olan cerrahlar tarafından steril ameliyathane koşullarında yapılır ve anestezi uzmanı (anestezist) tarafından uygun dozda anestezi verildiğinden hastalar, acı duymaktan ya da uyanamamaktan korkmamalıdır. Zaten önceden hastaya gerekli testler yapılmış, durumu her açıdan değerlendirilmiş olacaktır.

Anesteziyoloji Ekibin Önemli Bir Parçasıdır

Ameliyat bir ekip işidir. Bu ekibin bir parçası da hastaların acı duymasını engellemek için anestezi işlemini gerçekleştiren kişidir.  Hastalar ameliyattan önce doktorlarına kuşku ve korkularından bahsetmeli, ne tür işlemler uygulanacağı hakkında bilgilenmelidir. Hastaların ameliyata rahatça girmeleri için bu gereklidir. Tıp fakültesinden mezun olmuş ve kendi alanında uzmanlık eğitimi almış olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları her hasta için ayrı bir plan çıkarıp uygulayacak, hastaların ameliyat anında güven içinde olmasını sağlayacaktır. Hangi koşullarda ameliyata girileceğini bilen hastaların endişeleri azalacaktır.

Anestezi Duygusuzluk Ya Da Hissizlik Demektir

Her hastalık ilaçlarla tedavi edilemez. Bazı hastalıklar ameliyatı gerektirir. Hastalar ameliyat sırasında güvende olmalı, acı duymamalı, süreci hatırlamamalıdır. Hastaların ameliyathaneye daha endişesiz gelmesi amacıyla ağızdan ilaç verilir. Bu uygulamaya premedikasyon denir. Anestezi uzmanlarının görevleri bunlardan ibaret değildir. Ameliyat sürecinde hastaların dolaşım ve solunum sistemleri, nabız ve tansiyonları da kontrollü olmalı, sorunsuz işlemelidir. Gelişmiş anestezi ve ameliyat teknikleri sayesinde ameliyatlar sorunsuzca yapılmakta ve başarılı olmaktadır. Anestezi uzmanları ameliyattan önce hastayı muayene eder, yapılan testleri değerlendirir, ameliyata hangi anestezi şeklinin uygun olacağı hakkında bilgi verir ve hastayla birlikte son kararı verir. Ameliyat anında uzman cerrahlar, anestezi hekimleri ve onlara yardımcı olan teknikerler de bulunur.

Ameliyathanedeki Diğer Hazırlıklar

Ameliyathaneye getirilen hastanın damar yolu açıldıktan sonra solunum, kalp, tansiyon, nabız gibi fonksiyonların izlenebilmesi için bir monitöre bağlanır. Bu tür hazırlıklar bitince anestezi uzmanına gelir ve hastanın uyutulması, hissizleştirilmesi için serum vasıtasıyla damar yolundan bazı ilaçlar verilir. Solunumun devam edebilmesi ve güvenli olması için soluk borusuna bir tüp yerleştirilmeli, anestezinin de güvenli düzeye ulaşması beklenmelidir. Anestezi uzmanı tamam dediğinde ameliyata başlanır.  Ameliyat bitince anesteziyle ilgili ilaçlarının verilmesi durdurulur ve hasta anestezist eşliğinde uyanma odasında uyandırılır. Bu odada ısıtılan, ağrısı dindirilen, kusma ve bulantılara karşı da gerekli önlemler alınır ve kalacağı bir başka odaya gönderilir. Tüm aşamalarda ortamların temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.

 

Etiketler