AST Değerleri Nedir? Yüksekliği, Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Yazar Yorum Yap 18.711
AST Değerleri Nedir? Yüksekliği, Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Uzun süreli ilaç kullanımları, kronik hastalıklar gibi çeşitli sebeplerle belirli aralıklarla karaciğer fonksiyonlarında bir bozukluk olup olmadığının anlaşılabilmesi için bazı kan testleri yapılmalıdır. Bu testlerden biri AST’dir. AST özellikle karaciğer hastalıklarını saptanmasını sağlamaktadır. AST bir enzimin kısaltılmış adıdır. Aspartat Amino Transferaz adlı bu enzimin aminoasit metabolizmasındaki yeri önemlidir. AST karaciğer, kalp, böbrek, iskelet kasları ve beyin dokusunda bulunmaktadır. Bu enzim hücreler hasar gördüğünde kana geçmekte ve değerleri yükselmektedir. Kanda AST değerlerini yükselmesi sözü edilen dokular veya organlarda bir hasar olduğunu gösterir.

AST Testinin Gerekliliği

Hepatit gibi bazı hastalıklar karaciğerde hasar gelişmesine yol açmaktadır. Böyle hastalıklar takibe alınmalı, kan değerlerine bakılmalıdır.   Karaciğerde ve diğer bazı organlarda hasar olduğunu belirten karaciğer enzimlerinden biri olan AST, ALT (Alanin Amino Transferaz)  denilen bir başka enzimin sonuçları ile birlikte değerlendirilmektedir. Her iki enzimin değerlerinin anlaşılabilmesi için hastadan bir miktar kan alınmalıdır.

AST Referans Aralığı

AST Değerleri
AST Değerleri

Yenidoğanlardaki referans değerleri 15–60 U/L olan AST yetişkinlerde 5–40 U/L olmalıdır. AST değerleri kadınlardaki AST değerleri erkeklerden biraz daha düşük olabilmektedir. Daha yaşlı bireylerde de AST yetişkinlere göre biraz yüksektir. Değerler laboratuvarlarda kullanılan araçlara ve metotlara göre az çok değişiklik gösterebilmektedir. AST’ye SGOT testi de denilmektedir. Daha önceki zamanlarda SGOT (Serum Glutamik Oksaloasetik Transaminaz)  olarak bilinmekte olan bu enzim sonraki zamanlarda kan testlerinde AST kısaltmasıyla yer almıştır.

AST Yüksekliği Ve Düşüklüğünün Anlamı

AST Yüksekliği
AST Yüksekliği

AST enziminin yüksek olması dokularda iltihabi bir durum olduğunu, hasar meydana geldiğini, hücre ölümleri olduğunu belirtir. Test sonucunda AST yüksek çıkarsa, hastada karında ağrı, mide bulantısı ve kusma da görülüyorsa hepatit ve safra kanallarında bir tıkanıklık olabileceği akla gelmektedir. Karaciğerin ciddi sorunlarında AST miktarı normal değerlerin 50–100 katı olabilmektedir. Alkol tüketimi, kullanılan bazı ilaçlar, karaciğere değişik sebeplerle fazladan yük binmiş olması, gebelik, safra kesesi sorunları, bağırsaklardaki iltihabi durumlar kanda AST yüksekliğine neden olabilmektedir. Sebep belirlenerek alınabilecek önlemler ve uygulanacak tedavi süreci doktorlar tarafından belirlenecektir. Kandaki  AST değerinin düşük olması kişinin sağlıklı bir bünyesi olduğunu belirtir ve normal kabul edilir. Önemsenmesi ve tedavi edilmesi gereken durum AST enziminin yüksekliğidir.