EBOLA VİRÜSÜ VE YOL AÇTIĞI HASTALIK 

Yazar Yorum Yap 835
EBOLA VİRÜSÜ VE YOL AÇTIĞI HASTALIK 

Ebola virüsü ismini Afrika’da bulunan bir nehirden almıştır. Son derece bulaşıcıdır ve öldürücü bir virüstür. Bu virüsün yol açtığı hastalık kanamalı ateş olarak adlandırılır. İlk vakaya 1976 yılında Zaire’de rastlanmıştır. Sahra altındaki batı Afrika ülkeleri en fazla bu hastalığın görüldüğü yerlerdir. Yakın tarihlerde Nijerya’da da hastalığa rastlanmıştır. Net olarak bu virüsten kaynaklı kaç ölümün yaşandığı bilinmese de tespit edilmiş vakaların yarısının ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

Nasıl Bulaşır?

Virüs bedene girdikten sonra 2 ile 21 gün arasında semptomlarını gösterir.  Fakat genel olarak belirtiler 8 ve 10. günler arasında ortaya çıkar.

Virüs kapmış kişi ile kan ve diğer vücut sıvılarının (salya, dışkı, idrar ve meni gibi) teması yolu ile bulaşır.

Hastanın vücut sıvılarının bulaştığı eşyalara temas edilmesi yolu ile bulaşabilir.

Hastalıklı hayvanlara temas yolu ile bulaşabilir.

Hastalığa yakalanma riski en yüksek kişiler ise, bu virüsü kapmış kişilerin yakınlarıdır.

Ayrıca sağlık personeli ve ölümü gerçekleşmiş hastaların defin işlemini gören kişiler de ciddi risk altında olan kişilerdir.

Belirtileri Nelerdir?  

İlk 2 – 3 gün içinde belli belirsiz gözlerde kızarıklık oluşur. Deride döküntü meydana gelir. Ama bu belirtiler tanı koymak ve bu hastalıktan şüphelenmek için asla yeterli değildir. Kişi başka bir sebepten dolayı bunların olduğunu zanneder. Ardından ise aşağıdaki belirtiler devreye girer.

Yüksek ateş oluşur

Baş ağrısı meydana gelir

Sırt ve göğüs bölgesindeki kaslarda ağrılar hissedilir

Bir halsizlik hali söz konusudur

Karın ağrısı vardır

İştahsızlık vardır

İshal ve kusma oluşur

Mide ve bağırsak sitemi ile ilgili şikâyetler baş gösterir

Daha ileriki aşamada tansiyon düşüklüğü gözlemlenir

Artık hastalığın seyri iyice hız kazanmıştır ve beden içinde ve dışında (makat, burun gibi) kanamalar başlar

Böbreklerde ve karaciğerde fonksiyon bozuklukları oluşur ve bu organlar görevlerini yapamaz hale gelir

Trombositlerde ve beyaz kürelerde azalma oluşur

Özellikle karaciğer fonksiyon testlerinde çok ciddi yükselme tespit edilir

Bağışıklık sistemi ciddi biçimde azalır

Pıhtılaşma fonksiyonu azalır ve kanamaları durdurmak zorlaşır

Ebola virüsü şüphesi ile getirilen kişiye ELISA yöntemi ile virüs antikorlarının IgG tayini, PCR ile virüs izolasyon tetkikleri yapılır. Yapılan bu test sonucunda kesin teşhis koyulur.

Tedavisi Var Mıdır?

Hastalığın ilk günlerinde çok belirgin belirtiler olmadığı için ebola virüsü şüphesi duyulan kişiler izole bir ortama alınır ve bu sayede başkaları ile teması kesilir. Ardından destek tedavileri uygulanmaya başlar. Bu hastalığın daha doğrusu bu virüsün kesin bir tedavisi yoktur. Oluşan semptomlara yönelik tedaviler uygulanır. Hastada oluşan sıvı ve elektrolit kaybı düzeltilmeye çalışılır. Oksijen ve tansiyon satürasyonu düzeltilmeye çalışılır. Meydana gelmesi muhtemel başka enfeksiyonlar için ön tedbirler alınmaya çalışılır.

Aslına bakılacak olursa, virüs bedene girdikten sonra meydana gelen arızalara yönelik bir tedavi uygulanır ve hastaların gene de yarısı kaybedilir. Burada öne çıkan en önemli konu hastalığa karşı korunma tedbirlerinin önceden alınmasıdır. Virüse kapıldıktan sonra bedenden dışarı atılması imkansızdır.

Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Son derece bulaşıcı ve ölümcül bir virüs olduğunu yazımızın girişinde belirtmiştik. Bilinen bir tedavi yöntemi ve aşısı maalesef yoktur. Bu nedenle hasta sayısını azaltmanın tek yolu korunma yöntemlerinin dikkatlice uygulanmasıdır.

Bu virüsü taşıyan kişilerle yakın temas hemen sonlandırılmalıdır.

Hastanın acilen izole bir ortama alınması ve temas halinde olduğu kişilerin de karantina altına alınması son derece önemlidir.

Sağlık personelinin virüsü kapmaması için gerekli önlemleri (gözlük, eldiven, galoş ve maske gibi) almaları şarttır.

Ne hasta ile ne de ölmüş ebola virüsü kapmış birisi ile çıplak elle temas asla yapılmamalıdır.

Ebola vakalarının görüldüğü ülkelere seyahat edilecek ise gerekli tedbirlerin alınması ve o ülkelerden gelecek kişilerin de yakın takip altında bulundurulması gerekir.

Bu ülkelere giden kişilerin cinsel temastan kaçınmaları en önemli tedbirlerden birisidir.

Eller sürekli yıkanmalıdır.

O bölgelerdeki hasta olduğundan şüphe edilen hayvanların tüketilmemesi gerekir.

İyileşen erkek hastalar 8 hafta boyunca asla cinsel ilişkiye girmemelidir.

Son derece tehlikeli, bulaşıcı ve öldürücü olan bu hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişilerin Ebola hakkında mutlaka fikir sahibi olmaları gerekmektedir.

 

Etiketler
« Önceki konu