Endometriozis

Yazar Yorum Yap 2.130
Endometriozis

Endometriozis, Türkçe’de bir kelime ile ifade edilemeyen ve ilk kez 1920 de görülmüş bir hastalık. Hastalık ilk görülmesinden bu yana araştırmalar sürekli olarak sürmesine rağmen, hastalığın nedeni bir türlü bulunamamıştır. Araştırmalar sonucunda bir kanser türü ve iltihap olmadığını söylüyebilmekteyiz. Ayrıca verilere baktığımızda bilinmeyen yönleri çok olduğunuda belirtelim.

Endometriozis nedeni, ortaya çıkmasının üzerinden 96 yıl geçmesine rağmen bu konuda tartışmalar devam etmektedir. Hastalıkların arasında ilk kez Endometriozis adına kongre düzenlenmiştir. Kongre sonucunda yapılan araştırmalar ve tartışmalarda Nedeni, Tanısı ve Tedavi yaklaşımlarından hiçbir ortak noktaya ulaşılamamıştır.

Endometriozis Nedir?

Endometriozis nedir
Endometriozis nedir

Endometriozis, rahim içini kaplayan yapının rahmin dışına yerleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde tanı konulabilmesi için ameliyat gereken bir durumda, populasyondaki sıklığını net bir rakamla belirtilmesinin zor olduğu hastalıktır. Normal popülasyonu yansıttığını düşündüğümüz, tüp bağlama ameliyatı yaptıran kadınlarda görülen sıklık % 3-19 arasındadır. Hamile kalamama sebebiyle araştırılan bayanlarda % 5-50 sıklıkta görülürken, bu hastalığın şikayetlerinde bulunan ağrılı adet – dismenore – disparonia – kronik pelvik ağrı üçlüsünün bulunduğu hastalarda ise bu görülme oranı % 70’lere kadar çıkmaktadır.

Endometriozis Risk Faktörleri

Her hastalıkta olduğu gibi risk faktörleri endometriozis içinde bulunmaktadır.

 • Üreme çağı hastalığıdır. Görüldüğü en sık yaş aralığı 30-32 dir, İlk adet öncesinde ve menopoz sonrası nadir olarak görülür.
 • Tartışmalaro devam etmekle birlikte beyaz ırklı kişilerde endometriozis hastalığı daha fazla görülmektedir.
 • Sık sık adet, kanamanın fazla olması ve uzun sürmesi endometriozis riskini arttırmaktadır. Ağrılı adet görülmesinde bu hastalık mutlaka akla gelmelidir.
 • Önceden hamile olmayan kişilerde fazla görülür. Araştırmalar sonucunda hamileliğin bu hastalığı riskini azalttığını söyleyebilmekteyiz.
 • Endometriozisin yüksek derecede genetik özelliği vardır. Hastalarda birinci derece akrabalarında sıklık % 8, ikinci derece akrabalarda % 4 oranlarındayken, hasta olmayanlarda bu sıklık % 1 dir.
 • Alkol tüketimi, yağlı yiyecekler ve fazla kafein tüketimi  risk faktörleri arasındadır.
 • Zayıf ve uzun boylu kişilerde sık görülür.

Endometriozis Nedenleri

Hakkında bilinmeyen yanı çok olan bir hastalıktır. Teoriler , hastalığın ilk görüntüğü andan itibaren sürekli üzerinde araştırmalara rağmen, net bir sonuç ve yorum yapılamamaktadır.

Endometriozis Belirtileri

Endometriozis, başlıca “pelvis hastalığı” olmak üzere vucutda bulunan her organda görülebilen bir hastalıktır.

 • Yaşam kalitesini bozan AĞRI
 • Ağrılı adet
 • Cinsel İlişkide Ağrı
 • Kronik Pelvik Ağrı
 • Gebe Kalamama
 • Sırt ağrısı
 • Adet Düzensizliği
 • Büyük tuvalette ağrı olması.
 • Komşu organda yakınmalar: Pelvis içindeki diğer organlara ait rahatsızlıklar yaşanabilir.

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis tedavisi
Endometriozis tedavisi

Endometriozis Tedavisi, her hastalıkta olduğu gibi temel olarak tedavi yöntemleri ilaç yada cerrahidir. Tedavinin ne şekilde uygulanacağına hastalığın neden olduğu rahatsızlıklar ve hastanın özellikleri incelenerek bir yol izlenmelidir.

Cerrahi Tedavi

Laparoskopi bu hastalığın tedavisi için gereklidir. Laparaskopi sonucunda endometriozis saptanması durumunda cerrahi tedaviye başvurulmalıdır. Hasta üreme yaşlarında olması ile koruyucu cerrahi şeklinde yapılmalıdır. Odaklarının temizlenmesi temel prensiptir. Bu odakların temizlenme işlemi yapılırken, üreme organlarına zarar vermemek gerekir. Bu tedavi yeni enerji modaliteleri, elektro koter, lazer veya kriokoter ile yapılabilir.

Elektro koter

Günümüzde, çikolata kisti varlığında, cerrahi tedavi yapılmadan yardımcı üreme seçenekleri uygulanması daha uygundur.

İlaç Tedavisi

İlaç tedavisinin amacı hipo östrojenik bir ortam oluşturmaktır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar;

 • Doğum Kontrol Hapları
 • Aromataz İnhibitörleri
 • Danazol
 • GnRH analogları
 • Gestrinon
 • Progesteron