Hematoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Yazar Yorum Yap 8.166
Hematoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Kan bir yaşam sıvısıdır. İçinde sindirilmiş besin, solunum gazları, artık maddeler, hormonlar içeren kan damarlar aracılığıyla en uç noktadaki hücrelere kadar besin ve oksijeni götürür. Hastanelere gidildiğinde hastalığa bir teşhis koyabilmek için çoğu kez kan tahlilleri yapılarak içeriğinde normal dışı bir durum olup olmadığına bakılır. Kansızlık denilen şey alyuvar sayısının, demir veya hemoglobin miktarının azalmasıdır. Kan kemik iliğinde yapılır. Yetişkinlerde kemik iliği görevini yapamadığında onun kan yapım görevini dalak üstlenir. Karaciğer de belirli ömürleri olan kan hücrelerinin parçalandığı yerdir. Alyuvarlar dalakta da parçalanabilir. Adı geçen ve kan yapan organlardaki hastalıklarla ilgilenen tıp dalı hematoloji bölümüdür.

Hematoloji Nedir?

Latince ya da Eski Yunanca kökenine bakıldığında haima (kan) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşiminden oluşan hematoloji “kan bilimi” anlamına gelir.  Hematoloji bölümü dâhiliyenin (iç hastalıkların)  bir alt dalıdır. Tıp eğitiminin ardından 4 yıl iç hastalıkları(dâhiliye) ve 3 yıl da yan dal olarak hematoloji eğitimi almış olan uzmanlara hematolog denir.  Genel ilgi alanı kan hastalıkları ve kan olsa da lenf bezlerinin hastalıklarıyla da ilgilenen hematologlar hastalık tanısına kan tahlilleri yaparak ulaşır ve gerek duyulduğunda kemik iliğinde incelemeler de yapar. Hematoloji biyokimya, dâhiliye, immünoloji, fizyoloji, patoloji, pediatri gibi birçok diğer tıp disipliniyle de ortak çalışmaktadır.

Hematoloji Hangi Hastalıklara Bakmaktadır?

Hematoloji kapsamında genel olarak kanın yapısı,  bileşenleri,  bileşenlerin görevi ve kan hastalıkları bulunmaktadır. Hematoloji bilim dalıyla ilgili hastalıklar aşağıda belirtilmiştir.

*Anemi(kansızlık)

*Hemoglobin bozuklukları

*Demir eksikliği

*B 12 vitamini eksikliği

*Akdeniz Anemisi

* Lökopeni

*Kan kanseri (lösemi)

* Multipl miyeloma

*Çeşitli kanamalar

*Lenfoma (lenf kanseri)

*Hemofili

*Trombositopeni

* Derin ven trombozu

*Akciğer embolisi

*Kemik iliği hastalıkları

*Lenf düğümlerinde büyüme

Hematolojide kan nakilleri, kök hücre uygulamaları, hemaferez işlemleri, kemik iliği nakilleri de yapılmaktadır.

Belirtilere Dikkat Edilmeli

Kan değerleri değişimleri ve kan üreten organların hastalıkları az ya da çok bazı belirtiler verecektir. Anemi yani kansızlıklar ve B 12 vitamini eksikliği genellikle halsizlik, yorulma, tırnakların kırılması, saçların dökülmesi, unutkanlık, üşüme gibi belirtiler verir. Birçok kan hastalığının belirtisi birbirine benzeyebilir. Belirtilerin sebebi basit bir kansızlık olabileceği gibi daha ciddi bir hastalık da olabilir. Bu sebeple kendisinde sıra dışı bir durum fark eden kişiler bir hastaneye gitmeli, nedenini öğrenmelidir. Pıhtılaşmayla ilgili sorunlar beyin ve kalp damarlarını tıkayabileceği, kalp krizine ve felce neden olabileceği için tehlikelidir. Diğer kan hastalıkları gibi lösemi yani kan kanseri de erken fark edilirse tedavide başarı şansı artmaktadır.

 

 

 

Etiketler