Hepatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Yazar Yorum Yap 3.667
Hepatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Günümüzde tıp çok sayıda uzmanlık alanlarına sahiptir. Karaciğerin yapısı ve hastalıklarıyla ilgili olan hepatoloji bölümü de bu alanlardan biridir. Bazı hastanelerde Gastroenteroloji ve Hepatoloji bölümü olarak adı geçer. Bu dalda uzman olan doktorlar sindirim sistemi ve karaciğer hastalıklarıyla ilgilenir. Sindirim sistemimiz ağızla başlayıp yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak şeklinde devam edip anüs ile sonlanır. Sindirim sisteminde bulunan bazı hücreler sindirim enzimi salgılar. Sindirilen besinler de ince bağırsaklardan emilerek kana karışır ve hücrelere taşınır. Karaciğer ve pankreas da sindirim sistemine yardımcı iki önemli organdır. Karaciğer aynı zamanda insan vücudundaki en büyük organ olarak bilinir.

Hepatoloji Bilim Dalının Kapsamı

Karaciğerin görevlerinden biri safra üretmektir. Safra kesesinde toplanan, yağların sindirimini kolaylaştıran safra ya da öd sıvısı buradan bir kanalla ince bağırsağın başlangıcına boşaltılır. Karaciğerin safra üretmekten başka çok sayıda önemli, hayati görevleri bulunmaktadır. Karaciğer de tüm diğer organlar gibi bazı sebeplerle sağlığını kaybedebilir. Tıpta karaciğerle ilgili hastalıkların tedavisi için Hepatoloji adı verilen özel bir alan oluşmuştur. Latincede “hepato” karaciğer, “loji” ise bilim anlamına gelmektedir. Hepatoloji karaciğer bilimi demektir. Hepatoloji bölümünde teşhis ve tedavisi gerçekleştirilen akut karaciğer hastalıkları ve kronik hepatit son derece ciddi olup ülkemizde sık görülen hastalıklar arasındadır.

Hepatolojinin İlgi Alanındaki Hastalıklar

Karaciğerin kronik hastalıklarının sebebi virüslerdir. Virüsler cerrahi işlemler sırasında, kan nakilleriyle, yapılan enjeksiyonlar aracılığıyla,  cinsel ilişki ya da yakın temasla bir kişiden bir başka kişiye, hasta olan bir anneden bebeğine doğum esnasında bulaşabilir. Bulaşan virüsler karaciğerde hemen hastalık yapmasa da yıllar, aylar ya da günler sonra hastalık yapabilir. Hastalık tam olarak ortaya çıkmadan önce kişilerde halsizlik, yorgunluk gibi şikâyetlere yol açabilir ve ilerledikçe karaciğerde yetmezliğe yol açabilir. Hepatoloji kapsamına giren durumlar ve karaciğer hastalıkları aşağıdadır.

*Karaciğer yağlanması

*Alkol kaynaklı karaciğer hastalıkları

*Nedeni virüs olan kronik ve akut hepatitler

*İlaçlara bağlı karaciğer hastalıkları

*Siroz

*Primer biliyer kolanjit gibi otoimmün karaciğer hastalıkları

*Bakır ve demir birikmesi nedeniyle oluşan Wilson ve hemoktomatoz gibi  karaciğer hastalıkları

*Safra kesesi hastalıkları

*Safra yolundaki taşlar

*Safra kesesi tümörleri

*Karaciğer kanseri

*Karaciğer nakli sonrası takip

Karaciğerle ilgili gelişen sağlık problemlerinin teşhisi için hastanelerin hepatoloji bölümlerinde bazı serolojik testlerin dışında gerek duyulan durumlarda karaciğer biyopsisi yaptırılmaktadır. Gelişmiş tanı yöntemleri ve takip sistemleri sayesinde hastalar ya ayakta tedavi edilmekte ya da sağlık kuruluşuna yatırılarak tedavileri sürdürülmektedir.

 

Etiketler