Hipospadias Nedir, Çeşitleri Ve Tedavisi

Yazar Yorum Yap 2.035
Hipospadias Nedir, Çeşitleri Ve Tedavisi

Çocuğun idrar eylemi gerçekleştirdiği deliğin penis organının uç kısmında değil de, doğrudan alt kısmında yer alması durumu olan ve tedavi edilemediği takdirde ciddi sonuçlara neden olabilen Hipospadia rahatsızlığında söz konusu olan penis ucu ile delik arasında kalan bölgede idrar kanalıının tam anlamı ile söz konusu olmaması nedeniyle idrar kanalı yerleşimi doğrultusunda farklı farklı sınıflandırılması söz konusu olabilmektedir.

Hipospadias Türleri İse Şunlardır;

1- Glandüler Hipospadias Türü

Penis organının hemen baş bölümünde bulunan ve normal idrar deliğinin yer aldığı bölgeye oldukça yakın bir mesafede bulunan olguya Glandüler Hipospadias adı verilmektedir.

2- Koronal Hipospadias Türü

Hipospadia türlerinden biri olan ve penis organı baş bölümü ile penis gövde kısmındaki birleşim alanında yerleşmesi durumunda ise, Koronal Hipospadias türü söz konusu olmaktadır. Bu duruma ek olarak da, uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere her iki durumun da ayrıca Distal Hipospadias tanımlaması içerisinde yer alması da söz konusu olmaktadır. Çocuklarda yaygın bir şekilde görülen ve cerrahi mücahale tedavisinin oldukça başarılı olduğu bu grup Hipospadias rahatsızlığında ayrıca ender olarak görülse de, daha ciddi boyuttan meydana gelebilen Hipospadias rahatsızlıkları da söz konusu olabilmekte ve bu durumda cerrahi müdahale tedavisi de daha güç bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Hipospadias Rahatsızlığında Görülen Belirtiler İse Şunlardır;

  • İdrar deliğinin penis organı uç bölümü yerine peni organı gövdesinden daha aşağı bir alanda açılmasıdır.
  • Ayrıca toplumlarda farklı isimler ile de çağrıştırılan Hipospedias rahatsızlığı toplumlarda genel olarak peygamber sünnetli, doğuştan sünnetli veya yarım sünnetli gibi farklı türden isimler alabilmektedir. Bu isimlerin söz konusu olmasının temel sebebi ise, Hipospedias rahatsızlığına maruz kalan çocuklarda penis organı derisinin ön kısmının yeteri düzeyde gelişim göstermemesi ve bu bakımdan sünnet derisinin penir organının yalnızca arka bölümünde yer almasıdır. Dolaysıyla da, bu durumlar da Hipospadias rahatsızlığı belirtileridir.
  • Penisin özellikle ereksiyon halinde iken Kordi adı verilen penis organında eğrilik durumu söz konusu olmasıdır.
  • Hipospadias rahatsızlığına maruz kalan çocukların daha çok oturur veya zorunlu olarak çömelir bir vaziyette idrar yapma eğilimi göstermesidir. Bu durumun temel sebebi ise, ayakta iken idrar yapılması durumunda idrarın doğrudan karşıya değil de, aşağı yöne doğru yapılmasıdır. Dolaysıyla çocuklarda bu belirtilerin söz konusu olması durumunda hemen doktora başvurularak gerekli tedavilerin yaptırılması gerekmektedir.

Hipospadias Rahatsızlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Şunlardır;

  • Hipospadias rahatsızlığı doğumsal bir sağlık problemi olması sebebiyle, mutlak olarak tıbbi yönden tedavi edilmelidir.
  • Sebebi kesin olarak bilinmeyen Hipospadias rahatsızlığı nedeni hakkında her ne kadar bilimsel yönden birçok araştırmalar yapıldıysa da, kesin bir netice elde edilememiştir.
  • Uzmanlar tarafından da yapılan açıklamalarda çocuk ürolojisinde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alan Hipospadias rahatsızlığı her 300 erkek çocuğundan birinde söz konusu olmaktadır.
  • Yeni doğan erkek çocuğunda belirtileri görülebilen Hipospadias rahatsızlığı bu sayede doğum esnasında da detaylı tanı süresi sayesinde kolayca teşhis edilebilmektedir.

Hipospadias Rahatsızlığında Tedavi Ne Zaman Gerçekleştirilmektedir?

Yalnızca cerrahi tedavi yöntemi üzerinden tedavi edilebilen Hipospadias rahatsızlığı Fallik dönemi olarak da nitelendirilen ve çocuğun cinsel kimliğini yeni yeni keşfedebildiği 2 ila 6 yaş aralığında penis organına ağır cerrahi müdahalelerin gerçekleştirilmesi söz konusu olmamaktadır. Özet olarak, çocuğun henüz cinsel kimliğini keşfetmediği dönem öncesinden gerekli cerrahi müdahalelerin gerçekleştirilmesi, tedavi sürecinin çok daha başarılı bir şekilde tamamlanması açısından önem arz etmektedir.

Hipospadias Rahatsızlığı Tedavisi Kimler Tarafından Gerçekleştirilmektedir?

Cerrai tedavi müdahalesinde tanım görmüş yaklaşık olarak 500 tür ameliyatın yer aldığı Hipospadias rahatsızlığı tedavisi daha çok çocuk cerrahları, plastik cerrahlar, ürologlar ve hatta genel cerrahlar tarafından dahi gerçekleştirilebilmektedir.

Hipospadias Rahatsızlığı Cerrahi Müdahale Tedavisinde Gerçekleştirilen İşlemler İse Şu Şekildedir;

Deneyim gerektiren cerrahi müdahale uygulamasına sahip olan Hipospadias rahatsızlığı cerrahi tedavisinde temel hedefin, idrar deliğinin doğrudan penis organı uç kısmına getirilmesi olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Dikişli ve yamalı tedavi seçeneklerinin söz konusu olabildiği Hipospadias rahatsızlığında temel anlamda dikiş ile idrar kanalı oluşturulduktan sonrasında, üzerine tek katman olacak şekilde yama uygulaması uygulanması dokunun daha sağlam ve sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

Penis Organında Oluşan Eğrilik Problemi de Mutlak Olarak Düzeltilmeli

Rahatsızlığın boyutuna göre gerek görülmesi durumunda ayrıca penis organının sünnet işlemi de söz konusu olabildiğini belirtmekte fayda görmekteyiz. Veya uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere uygun görülmesi durumunda sünnet derisinin yama olarak da tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir. Dolaysıyla Hipospadias rahatsızlığı ameliyatı ile birlikte penisin ayrıca eğriliğinin düzeltilmesi ve uygun görülmesi durumunda sünnet işleminin de gerçekleştirilmesi, beraberinde ikinci bir cerrahi müdahalenin söz konusu olmaması açısından da önem arz etmektedir.

Dolaysıyla yeni doğan erkek çocuklarında yaygın olarak görülen ve tedavi edilebilen Hipospadias sağlık sorunu ileriki dönemlerde daha zorlu cerrahi müdahalelerin söz konusu olmaması açısından belirtileri fark edildiği takdirde hemen ilgili doktora başvurulması gerekmektedir.

 

Etiketler