Hüs Hastalığı Nedir, Belirtileri Ve Tedavisi

Yazar Yorum Yap 1.008
Hüs Hastalığı Nedir, Belirtileri Ve Tedavisi

Genel tanımlaması Hemolitik Üremik Sendromu olan Hüs hastalığı, toplumda nadiren görülebilen ancak tedavi edilememesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilen bir böbrek yetmezliği rahatsızlığıdır. Pıhtılaşma neticesinde meydana gelebilen hüs hastalığı, bu durum neticesinde böbrek yetmezliğine, anemi hastalığına ve organ yetmezliğine neden olabilen karakterize bir böbrek yetmezliği problemidir.

Özellikle de 5 yaşından küçük olmak kaydıyla 10 yaş altı çocuklarda söz konusu olabilen hüs hastalığı nedir ayrıca bulaşıcı bir sağlık sorunu olup, hastaların yaklaşık olarak % 75’lik kısmında  hastaların Escheria coli H 7 tipi adını alan hüs hastalığı ile ilgisi bulunan bir enfeksiyon türü söz konusu olmaktadır.

Genel olarak hastalığa neden olan söz konusu enfeksiyon, iyi düzeyde pişirilmemiş tavuk veya et ürünlerinden, bakteri ile hijyenikliğini yitirmiş olan süt ürünlerinden veya meyvelerden sağlıklı bireylere geçiş göstermekte ve ayrıca enfeksiyonlara maruz kalmış bireylerde de doğrudan dışkı yolu ile temas eylemi neticesinde bulaşabilen enfeksiyon temas kanalı ile geçişini ise daha çok çocuk yuvası merkezleri gibi çocukların toplu bir şekilde yer aldığı ortamlarda söz konusu olabilmektedir.

Bu gibi ortamlarda çocukların tuvalet ihtiyacı sonrasında el temizliklerinin yeteri düzeyde yapılamaması, bezlerinin değiştirildikten sonra el temizliğinin yeteri düzeyde yapılmaması enfeksiyonun daha kolay bir şekilde yayılım göstermesine neden olabilmektedir.

Hüs hastalığına maruz kalan bireylerde bakteriler toksin ismi verilen bir madde salgılamakta ve bu madde doğrudan kana karışarak pıhtılaşma anomalisine ve bu durum neticesinde de böbrek ve diğer organlarda yetmezlik probleminin meydana gelmesine neden olmaktadır.

Alyuvarların tahrip olması beraberinde anemi hastalığına da neden olmaktadır. Bazı çocuklar veya hastalar böbrek yetmezliği problemi veya kalp, karaciğer ve beyin organında meydana gelen yetmezlik problemi neticesinde hayatını kaybetmektedir.

Hüs Hastalığında Görülen Belirtiler İse Şunlardır;

Nadiren tekrar etme özelliği gösteren hüs hastalığı belirtileri ilk süreçler içerisinde kişide karın ağrısı ve 24 ila 48 saat aralığında ise kanlı ishal problemi söz konusu olmaktadır. Hüs hastalığına maruz kalan bazı hastalarda mide bulantısı, kusma ve hafif düzeyde ateş söz konusu olabilmektedir.

Hastanın bünyesine bağlı olarak 48 saat yada 14 günlük süreç içerisinde halsizlik, huzursuzluk, kalp atış hızında artış, hızlı nefes alış veriş, cilt renk tonunda solgunlaşma, idrar sıklığında düşüş gibi bazı belirtiler de söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, nadiren de olsa, hastada böbrek yetmezliği, felç hastalığı, koma, havale veya bağırsak delinmesi gibi daha ciddi düzeyli belirtiler de görülebilmektedir.

Hüs Hastalığı Teşhisi

Kolayca teşhis edilebilen bir sağlık sorunu olan hüs hastalığı tanısı ilgili doktor tarafından hastada e.coli adını alan bakterinin varlığı hakkında kuşku duyulması durumunda hastadan dışkı kültürü istenmektedir. Bu aşamadan hemen sonrasında hüs hastalığı belirtileri söz konusu olması durumunda hastanın yakın gözetim altına alınmasına karar sunularak gerek görülmesi durumunda hastadan kan ve idrar testleri ile diğer enfeksiyonların dışlanması ve anemi ile böbrek yetmezliği probleminin belirtilerinin yakın bir şekilde takip edilmesi de söz konusu olabilmektedir.

Hüs Hastalığı Tedavisi

Genellikle hastanın hastanede yakın gözetim altında tedavi edilmesi söz konusu olan hüs hastalığı tedavisinde ilk olarak hastaya doğrudan damar kanalı üzerinden sıvı tedavisi söz konusu olmakta, tansiyon düşürücü ilaçlar, kalori bakımından zengin ve protein yönünden zayıf olan diyet programları ilgili doktor tarafından uygulanmaktadır.

Diyaliz tedavisi böbrek yetmezliği gelişen olgularda kanın temizlenmesi açısından gerekli olabilmekte ve ilave olarak alyuvarların ve trombositlerin yıkımının engellenmesi için kan transfüzyonları ve immünglobülin adı verilen, bu tür yıkımları durdurabilecek bir proteininin de verilmesi gerekebildiğini ve bazı durumlarda ayrıca hüs hastalığı tedavisi plazmaferez adını alan bir tedavi yöntemine de başvurulabildiğini belirtmekte fayda görmekteyiz.

Bu tedavi yönteminde hastanın kanı özel bir tıbbi cihaz desteği ile toplanarak, kanın içerisinde yer alan alyuvarlara zarar veren maddelerin süzülerek bu sayede temizlenen kanın yeniden hastaya aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Ciddi sağlık sorunlarına neden olan ve belirtilerini göstermesi ile birlikte çocukta iş ve sosyal aktivitelerin olumsuz yönde etkilenmesine ve daha da önemli sağlığının riske girmesine neden olabilen hüs hastalığında bu bakımdan belirtilerinin fark edilmesi durumunda hemen doktora başvurulmalıdır.

Etiketler