İntiharın Başlıca Nedenleri Ve Belirtileri Nelerdir?

Yazar Yorum Yap 2.367
İntiharın Başlıca Nedenleri Ve Belirtileri Nelerdir?

Çağımızın karşılaşılan problemlerinden biri de maalesef ki intihar faktörüdür. Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen intihar faktörünün günümüzde dünyanın hemen hemen tüm toplumlarında meydana gelebildiği yapılan bazı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bazı belirtilerinin de bulunduğu intihar eyleminin nadiren de olsa toplumumuzda da gerçekleşebildiği bilinmektedir. Peki intiharın başlıca nedenleri ve belirtileri nelerdir dilerseniz çokça merak edilen bu sorularımızın cevaplarını uzmanlardan derlediğimiz genel bilgiler doğrultusunda sizlere hemen bilgiler sunalım.

İntiharın Nedenleri Nelerdir?

Uzmanlar intihar eyleminin birçok nedenlerinin bulunduğunu ve bu sebeplerden ötürü bireyin ruhsal yönden çıkmaza girerek canına kıyabildiğinin altını çizmektedirler. Uzmanlar intiharın şu gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşebildiğini belirtmektedirler;

 • Dışlanma ve ailevi sorunlar
 • İletişim eksikliği
 • Zor yaşam koşulları ile tek başına mücadele edilmek zorunda kalınması
 • Aile içi dağılmalar
 • Sıklıkla depresyon hastalığına maruz kalınması
 • Psikiyatrik rahatsızlıklar
 • Alkol veya diğer maddelerin kullanılması
 • Uzun süreli olarak devam edebilen ölümcül hastalıklar
 • Cinsiyet kimliği probleminin yaşanması
 • Boşanmalar
 • Ruhsal bunalımlar
 • Aşırı suçluluk duygusu ve aşırı değersizlik duygusu
 • İş veya sosyal yaşamda sürekli veya uzun süreli olarak başarısız olunması gibi birçok olumsuz faktörlerin intihar eyleminin meydana gelmesinde etkin rol alabildiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

İntiharın Belirtileri Nelerdir?

Uzmanlar intihar eyleminin bazı belirtilerinin de bulunduğunu ve dolaysıyla intihar eylemine yatkın bulunan bireyin bu gibi belirtiler göstermesi durumunda yakın gözetim altına alınması gerektiğinin altını çizmektedirler. Uzmanlar intihar eyleminin geçmiş yıllara oranla çağımızda yagyın bir şekilde meydana gelebildiğini ve ne yazık ki özellikle de orta yaş grubu ve genç yaş grubundaki bireylerde sıklıkla görülebildiğinin altını çizmektedirler.İntihar eyleminin belirtileri ise şunlardır;

Bireyin intihar etme eylemini sözlü veya yazılı olarak açıkça ifade etmesi;

 • Uzmanlar intihar eyleminin en belirgin belirtilerinden birinin bireyin intihar eylemini gerçekleştireceğini sözlü veya yazılı olarak açıkça ifade etmesi olduğunun altını çizmektedirler. Nitekim çağımızda meydana gelen birçok intihar vakalarında özellikle bu ana belirtinin bulunduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Bireyin intihar etme eylemi hakkında planlar yapması;

 • Uzmanlar intihar eyleminin en belirgin bir diğer belirtisinin ise bireyin intihar eylemi hakkında öncede bazı planlar yapabilmesi olduğunu belirtmektedirler. Dolaysıyla uzmanlar intihar eyleminin en önemli belirtilerinden birinin de bireyin intihar eylemine yakın bir süreçte örneğin ne zaman, nasıl ve hangi yöntem ile intihar etmek istediği hakkında planlar yapabildiği olduğunu belirtmektedirler.

Bireyin sürekli ümitsiz ve karamsarlık duygusu içerisinde olması;

 • Tüm intihar vakalarında olmasa da bazı intihar vakalarının meydana gelmesinde önemli bir belirti olarak görülen bireyin karamsarlık ve ümitsizlik duygusu içerisinde olması gibi olumsuz durumların da intihar eyleminin belirtilerinden olabildiği uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Uzmanlar bu olumsuz belirtinin çağımızda özellikle de ergenlik dönemindeki bireylerde sıklıkla görülebildiğinin de altını çizmektedirler.

İntihar Girişiminde Bulunanlar Tedavi Edilebilir Mi?

 • İntihar girişiminde bulunanlar elbetteki psikolojik bakımdan tedavi altına alınmaktadır. Çünkü uzmanlar intihar eyleminin de başlı başına ruhsal bir problem olduğunu ve ayrıca çeşitli ruhsal hastalıklara başlı olarak ortaya çıkabildiğinin altını çizmektedirler. Bu bakımdan intihar eyleminin başlı başına bir psikolojik vaka olduğu bilinmektedir.
 • İntihar eylemine başvurulan bireyin tedavisi ise ilaç tedavisi ve psiko terapi tedavisi olmak üzere 2 farklı tedavi seçenekleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. Birey hasta olarak kabul gördüğünden dolayı bu tedaviler hastanede psikiyatri servisinde ve psikiyatri uzmanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Hasta bir müddet psikolojik tedavi ve destek aldıktan sonra eski sağlığına tekrar kavuşturularak hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edilmektedir.

İntihar girişiminde bulunanlar tedavi edilebilir mi hakkında da sizlere gerekli bilgiler sunduktan sonra intiharın başlıca nedenleri ve belirtileri nelerdir hakkındaki makalemizi burada sonlandırmaktayız. İntihar eyleminin içerisinde bulunanların yakın çevresi tarafından yakın takibe alınması ve bireyin ikna edilerek ilgili servise yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Etiketler