Kantitatif Nedir? Kantitatif Ne Anlama gelir?

Yazar 1 Yorum 36.634
Kantitatif Nedir? Kantitatif Ne Anlama gelir?

Kantitatif Nedir

Vücudumuzda bulunan maddelerin oranı önemlidir. Homeostazis olayı sayesinde madde miktarlarındaki denge korunur. İnsan sağlığının takibinde başka yöntemlerin yanı sıra idrar ve kandaki maddelerin miktarına bakılır. Kan ve idrardaki madde miktarlarının normalin üzerinde ya da altında olması çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilir.  Bu tür testler biyokimya laboratuvarlarında yapılır. Kimya ve biyokimya laboratuvarlarında maddelerin analizi ve sınıflandırılması yapılırken iki ayrı yöntem kullanılır. Bunlardan biri kalitatif diğeri de kantitatif analizdir. Kalitatif ( nitel) analizde bir karışımın içindekilerin neler olduğu saptanmaya çalışılır. Kantitatif ( nicel) analizde ise bir karışımdaki maddelerin miktarı saptanır. Anlaşılacağı üzere tıpta da kimyasal yöntemler uygulama alanına sahiptir.

Kantitatif Analizler

Analitik kimya alanına dahil olan kalitatif ve kantitatif kavramları sıklıkla birbirine karıştırılır.  Nicel analizler yapılırken volumetri, gravimetri, florometri gibi spektroskopik yöntemler, refraktometri,  kromatografik yöntemler ve benzeri birçok yöntem kullanılır.  Niceliğe yani miktara bağlı olan kantitatif analiz yöntemlerinin sonuçları rakamlarla ifade edilir.

Tıpta Kantitatif Analizin Yeri

İhtiyaç duyulan hastalara uygulanan hemogramlar veya tam kan sayımları kanda bulunan hücrelerin sayıları hakkında bilgi verir. Örneğin alyuvar sayıları olması gerekenden az ise kansızlık sonucu çıkar. Kansızlık ya da anemi tedavi edilmelidir. Akyuvar sayılarının fazla olması da vücutta mikrobik bir artış olduğunu ve savunma sisteminin çalıştığını göstermektedir. Bu durumda da sebebin ne olduğu, iltihaplanmanın vücudun neresinde olduğunun da ayrıca saptanması ve uygun bir yöntemle tedavi edilmesi gerekir.

Şeker hastalığının saptanmasında ve sonrasındaki kontrollerde kandaki şeker miktarına bakılmaktadır. Çeşitli hastalıkların teşhisini kolaylaştırmak için hormon değerlerine, protein, üre, ürik asit, kolesterol, yağ asidi gibi maddelerin miktarına da bakılır. Yapılan testler sonucunda laboratuvardan çıkan raporlarda normal referans değerleri de yer almaktadır. Hücre sayılarının ve madde miktarlarının kıyaslanması bu referans değerlere göre yapılır. Kandan başka idrarda, burun ve boğaz salgılarında hatta omurilikten alınacak sıvılarda da bulunması gereken maddelerin miktarları saptanıp sağlığı koruyucu önlemler alınabilir.

Etiketler

1 Yorum