Kardiyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Yazar Yorum Yap 5.258
Kardiyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji

Kan denilen yaşamsal sıvı damarlar içinde dolaşır. Kanın dolaşımını, vücudun en uç noktalarına ulaşmasını sağlayan kalbin çalışmasıdır. Kalbin kasılıp gevşemesiyle damarlar içinde ilerleyen kan dokulara ulaşmaktadır. Kalp yaşam boyunca çalışan bir organdır. Damarlar, kan ve kalple ilgili sorunları olduğunu fark eden kişiler genellikle hastanelerdeki dahiliye bölümüne gitse de bu tür sorunlarda gidilmesi gereken bölüm eğer o hastanede mevcutsa kardiyoloji bölümüdür. Kalp ve damarların veya dolaşım sisteminde oluşan kalbin ritim bozuklukları, koroner damar hastalıkları, hipertansiyon ve benzeri sağlık sorunları kardiyoloji bilim dalının ilgi alanındadır. Doğuştan gelen (doğumsal)  kalp ve damar hastalıkları da bölümün teşhis ve tedavisini üstlendiği hastalıklar arasındadır.

Kalp ve Damarla İlgili Hastalık Belirtileri

Kalp ve damar hastalıkları ülkemizdeki ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Canlılığını sürdürebilmesi için her organa besin ve oksijen ulaşmalıdır. Bunu yapması gereken de dolaşım sistemidir. Atar damarlar organ ve dokulara besin ve oksijen ötüren damarlardır. Kalbin pompalamasıyla atar damar içindeki kan ilerleyerek dokulara ulaşır. Ancak bu arada kalbin de kas dokusundan oluştuğunu ve canlı kalabilmesi için beslenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kalp dokusunu besleyen damarlar koroner damarlardır. Koroner damarlarda (arterlerde) damar sertleşmesi (arterioskleroz) gelişip damarların daralmasına ya da tıkanmasına neden olabilir. Bunun neticesinde kalp beslenemeyecek ve görevini tam yapamayacak, organlara giden kan da azalacaktır. Bu tür sorunlar geliştiğinde bazı belirtiler görülecektir.

Kalp ve damar hastalıklarında nefes darlığı, göğüste ağrı, çarpıntı, çabuk yorulmak, geceleri idrar yapmak için fazla kalkmak, ödem, bayılmak gibi genel belirtiler ortaya çıkar. Ödemler kalp yetmezliğinden kaynaklanır. Yeterli oksijen ulaşamaması nedeniyle el ve ayak parmakları, dudaklar mavimsi görünebilir (siyanoz)  ve hastalar en küçük bir harekette bile yorulabilir. Bunlar önemli belirtilerdir. Belirtilerden bir ya da daha fazlasının kendisinde olduğunun farkına varanlar vakit kaybetmeksizin bir hastanenin kardiyoloji bölümüne gitmelidir. Erken teşhisin hayat kurtarıcı olması her hastalık için geçerlidir.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalının Baktığı Hastalıklar

Kardiyoloji aslen dahiliye bölümünün alt dalı olsa da sonraları tıptaki gelişmeler paralelinde ilerleyerek ayrı ve bağımsız bir ana bilim dalı haline gelmiştir. Böyle olsa da hastalar hala önce dahiliye bölümüne müracaat etmekte, oradan hastalığın belirtileri ve ciddiyetine göre kardiyoloji bölümüne yönlendirilmektedir. Kardiyoloji temel olarak aşağıdaki hastalıklara bakmaktadır:

*Kalp ritim bozuklukları

*Doğumsal kalp hastalıkları

*Hipertansiyon (yüksek tansiyon)

*Koroner damar ve aort hastalıkları

*Kalp krizi

*Kalp yetmezliği

*Kalp kapak hastalığı

*Varis gibi periferik damar hastalıkları

*Hiperkolesterolemi

Kardiyoloji, bölümü hastalığın teşhisinde kan testlerinin sonuçlarıyla birlikte EKG (Elektrokardiyografi), efor testi, doppler ultrasonografi, anjiyografi gibi yöntemler kullanmaktadır. Hastaneye yatırılması gereken hastalar ya koroner yoğun bakım ünitesine(KYBÜ) ya da genel servise alınır.

Kalp Sağlığı Korunmalıdır

Kalp krizi geçirenlere ya da risk altında olanlara, koroner arter hastalığından şüphe edilen kişilere kesin tanı koyabilmek için koroner anjiyografi işlemi uygulanır. Bu bir ameliyat değil sadece bir tanı yöntemidir. Kardiyoloji bölümü teşhis ve tedavinin yanı sıra kişilerin kalp sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Dengeli, sağlıklı beslenmek, hareketsizlikten kaçınmak, stresten uzaklaşmak, pozitif olmak, kalp ve damar sağlığını korumanın yollarından bazılarıdır.

 

Etiketler