Karpal Tünel Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Yazar Yorum Yap 3.008
Karpal Tünel Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu ev işlerini fazla yapan orta yaştaki ev hanımlarında, ellerini çok kullanan bilgisayar operatörleri ve muhasebecilerde sık karşılaşılan bir hastalıktır. El bileğinin anatomik yapısına bakıldığında bileğe giren damar, tendon ve sinirlerin geçtiği kanala karpal tünel adı verilir. Tendonlar elin kapanmasını, parmakların da içe bükülebilmesini sağlar. Kanaldan geçen median sinirin görevi de eldeki ilk üç parmak ile yüzük parmağının içteki yarısının duyuları hissetmesidir. Başparmak ve diğer parmaklardaki kasları da harekete geçirir. Karpal tünel sendromu bu kanaldaki sinirlerin sıkışmasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Aynı bilek ve el hareketini sürekli ve zorlayarak yapan kişilerde sık görülür.

Karpal Tünel Sendromu Nedenleri

Çağın hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkan karpal tünel ( el-bilek kanalı) sendromu el hareketlerini sınırlar ve ağrıya sebep olur. Daktiloda ya da bilgisayar klavyesinde yazı yazan, bilgisayar veya müzik aletleri kullanan, marangozluk, bahçıvanlık gibi ellerin kullanıldığı işleri yapan, yol yapımı gibi alanlarda titreşimli aletler kullanan kişilerde ortaya çıkma olasılığı fazladır. Karpal tünel sendromu bazı mesleklerle ilgili gibi görünse de tam olarak bir meslek hastalığı olduğu söylenemez. El bileğindeki kırıklar, kas ve damarlardaki anormallikler,  yumuşak dokudaki tümörler gibi meslekle ilgili olmayan sorunlar da sendroma neden olabilmektedir.

Obezite, diyabet, guart,  gut, artrit gibi hastalıkları olanlarda da karpal tünel sendromu gelişebilmektedir. Ayrıca hamile kadınlarda da vücut sıvılarının arttığı dönemlerde sendroma sık rastlanmaktadır. Boyun fıtığından ameliyat olanlarda da sonraları el ve parmaklarda duyu kaybı görülmektedir. Sendromun etkileri çoğunlukla geceleri kendini belli etmektedir.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri

Kadınlarda daha sık görülen karpal tünel sendromu daha çok 40–60 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. En fazla kullanılan elde görülme ihtimali daha fazla olsa da rahatsızlık her iki el bileğinde de ortaya çıkabilir. Çeşitli belirtileri olan sendromda öncelikle sabahları ellerde uyuşmayla uyanılması gibi duyuyla ilgili yakınmalar başlar. Ellerin şişmesi de yakınmalar arasındadır. Yakınmalar sonraki saatlerde geçtiği için hastalar bir doktora gitme ihtiyacı duymaz.  İlerleyen vakalarda geceleri uykudan uyanıldığında da uyuşmalar yaşanır ve ağrı da yakınmalara eklenir. Genellikle median sinirle bağlantılı olan elin ilk 3 parmağı ile yüzük parmağında yanma, uyuşukluk, iğnelenme gibi sıkıntılar görülür. Ellerini sallayan ya da ovuşturan hastalar biraz rahatlar. Genellikle elde olan ağrı daha sonraki zamanlarda omuz, kol ve önkola yayılmakta, el ve bilek hareketlerinde belirgin derecede güçsüzlük görülmektedir.

Hastalar yazın daha rahat olsa da yakınmalar kış aylarında artmaktadır. Yıllarca süren uyuşma ve ağrı gibi belirtilerin şiddetlenmesi sonunda hastaları bir doktora götürmektedir. Hastaların avuç içindeki kaslar da zayıflamakta, eldeki eşyaların sıkça düşürülmesi gibi sakarlıklar çoğalmakta, iğne gibi ince ve küçük cisimlerin parmaklarla kavranması güçleşmektedir.

Karpal Tünel Sendromunun Tanısı Ve Tedavisi

Sendrom belirtileri hastaların bazılarında tedavi olmaksızın 5–6 aylık bir zaman içinde kendiliğinden geçebilmektedir. Yaşı genç olanlarda ve gebelikte karpal tünel sendromu yaşayanlarda iyileşme daha kolaydır.

El parmaklarında uyuşma, ağrı, güçsüzlük ve benzeri şikâyeti olanlar hastanelerin ya Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne ya da El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Bölümüne gitmelidir. Klinik muayeneden sonra EMG incelemeleri yapılarak tahmin edilen tanı doğrulanabilir. Sendromun erken evrelerinde hastalar özellikle geceleri atel kullanmalıdır.  Koruyucu tedavi kapsamında hastalara lokal steroid enjekte edilebilir ve antienflamatuvar ilaçlar verilebilir. Hastaların yaşam kalitelerinde bozulma söz konusuysa,  şiddetli ağrılar yaşanıyorsa cerrahi bir girişim gerekebilir. Lokal anestezi ile 20 dakikalık bir operasyonla hastalar ağrılarından kurtulabilir. Hemen sonrası hastalar ellerini kullanabilmekte, aynı gece yattıklarında rahatça uyuyabilmektedir. Ameliyata ve uygulanan tedavilere rağmen hastalık sonraki zamanlarda tekrarlayabilmektedir. Bu durum bileğin fazla kullanımından vazgeçilerek ya da iş değişikliği yapılarak bir dereceye kadar önlenebilir.

 

 

 

Etiketler