Korelasyon nedir? Klinik Korelasyon Önerilir Nedir, Ne Demektir?

Yazar 1 Yorum 89.387
Korelasyon nedir? Klinik Korelasyon Önerilir Nedir, Ne Demektir?

Korelasyon

Tıpta hastalara tanı koymak çok kolay değildir. Şikayetlerle doktora giden bir hastaya tanı koyabilmek için ultrason ile görüntüleme, MR ve tomografi görüntüleri istenebilir. Ancak çoğu kez bu görüntülerden bile kesin sonuç alınamayabilir. Gerek duyuluyorsa biyokimya laboratuvarlarında hastalara idrar ve kan tahlilleri de yapılmalıdır.  Daha şüpheli vakalarda hastaların sorunlu organlarından alınan parçalarla patoloji laboratuvarlarında biyopsi yapılması da istenmektedir. Yapılan tüm tetkiklerin sonunda verilen raporlar doktorlar tarafından ayrı ayrı değerlendirilir.  Hastada saptanan bazı lezyonların başka hastalıklarla karıştırılmaması, kesin olarak ayrılabilmesi amacıyla, her türlü olasılık göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim bazı görüntülere ait raporlarda radyolojik ve klinik korelasyon önerisinde bulunulduğu görülecektir.

Kesin Tanıya Giden Yol: Klinik Korelasyon

Tıp sözlüklerinde görülebilecek korelasyon terimi sıklıkla manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi raporlarında yer alır. Kelime anlamı karşılıklı ilişkilendirme olan korelasyon birden çok değişken arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi için en sık tercih edilen yol budur. Değişkenlerden birinin artmasına karşın diğer değişken de artıyorsa pozitif bir korelasyon söz konusudur. Birden fazla organ ya da olayın birbirini etkileyebilme olasılığından yola çıkılarak geliştirilen korelasyon tekniği tıbbi vakalarda doğru tanıya ulaşmanın bir yoludur. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki herhangi bir olayın ortaya çıkmış olması mutlaka başka bir olayın ortaya çıkacağı ya da ilişkili olabileceği anlamına da gelmez. Kısacası hastanın öyküsü, MR çekimleri tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Hastalığı çağrıştıran bir bulguya rastlandığında başka bulgu ve şikayetlerle karşılaştırılarak aralarında bir ilişkinin olup olmadığı saptanmalıdır Klinik ve radyolojik korelasyon önerilerinin sebebi budur.

Dermatozlarda Klinik ve Histopatolojik Korelasyon hakkında detaylı bir araştırmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://veteriner.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_666.pdf

Korelasyon Tahminleri Doğrulayabilir

Korelasyonlarla farklı bulgular arasında var olan ilişkiler açıklanmakta ve hastalık hakkındaki tahminler doğrulanmaktadır. Klinik korelasyonda klinikte elde edilen bilgiler tanı konulmasında yardımcıdır. Detaylı muayeneler, klinik ve gerekliyse radyolojik korelasyonlar konulan tanının doğruluk derecesini yükseltmektedir. Radyoloji bölümüne giden bir hastanın aldığı raporda “klinik korelasyon  önerilir” yazısından tanı konulabilmesi  için alınan görüntülerin yetersiz olduğu, hastanın muayene edilmesi, şikayetlerinin dikkatlice değerlendirilmesi  gerektiği anlamı çıkar. Bazı durumlarda klinik korelasyon dışında laboratuvar korelasyonu da önerilebilmektedir.

 

Etiketler

1 Yorum

  1. Hocam selâmlar.kontrastsiz bt incelemesinde .her ikisinus vebilateral ethmoid selullerde yumuşak doku saniyeleri izlenmektedir .sağ frontal sinüs hipoplaziktir.solda belirgin bilateral mastoid selullerde yumuşak doku dansiteleri mevcuttur .diyor .açıklayabilirmişiz.