Kreatinin Nedir? Kreatinin Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Yazar Yorum Yap 20.821
Kreatinin Nedir? Kreatinin Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Kreatinin Nedir?

Kreatinin, kas metabolizmasında üretilen bir kimyasal atık moleküldür. Kreatinin, kaslardaki enerji üretimi için büyük önem taşıyan bir molekül olan kreatinden üretilir. Vücudun kreatininin yaklaşık % 2’si her gün kreatinin haline dönüştürülür. Kreatinin, kan dolaşımı yoluyla böbreklere taşınır. Böbrekler kreatinin çoğunluğunu idrara filtreler. Kreatin üretimi günlük olarak değişmeden kalır, çünkü vücuttaki kas kütlesi zaman içinde nispeten sabittir.

Kreatinin Nedir
Kreatinin Nedir

Kreatinin Oranları Neden Kontrol Edilmektedir?

Böbrekler normal aralıklarla kan kreatinin tutar. Kreatinin böbrek fonksiyonunun güvenilir bir göstergesidir. Yüksek kreatinin düzeyi bozuk böbrek fonksiyonu veya böbrek hastalığına işaret etmektedir.

Böbreklerden rahatsız olan birisi, kreatinin seviyesi böbrekler tarafından zayıf temizlenmesinden dolayı halsiz oluyor. Yüksek seviyede olan kreatinin, seviyeleri böbreklerin muhtemel başarısızlığı konusunda uyarmaktadır. Bu kan testi standardı rutin olarak kan dolaşımındaki kreatinin miktarını kontrol etmektedir.

Böbrek fonksiyonunun daha kesin bir ölçümü böbrekler tarafından ne kadar kreatininin vücuttan temizlendiğini hesaplamaktır. Buna kreatinin klirensi denmektedir ve böbrekler tarafından filtrasyon oranını ölçmektedir. Kreatinin klirensi iki yönlü olarak ölçülebilir. Serum kreatinin seviyesini, hastanın ağırlığını ve yaşını kullanarak hesaplanabilir. Formül, kilogram başına hastanın kilosu ( kadınlar için 0.85 ) ile mg cinsinden serum kreatinin düzeyinin 72 katına bölünür. Kreatinin klirensi, 24 saatlik bir idrar örneği ve daha sonra bir kan örneği ile ölçülebilir. İdrar ve kan kreatinin düzeyleri belirlenir ve karşılaştırılır.

Yüksek Kreatinin Belirtileri Nelerdir?

Yüksek Kreatinin
Yüksek Kreatinin

Böbrek fonksiyon bozukluğu yani böbrek yetmezliği çok değişkenliği olan bir semptomdur. Genellikle, kreatin seviyesi ile bağdaşıklık göstermezler. Bazı insanlar rasgele bir şekilde böbrek hastalığına yakalanırlar ve herhangi bir belirti olmaksızın rasgele kan testi ile ilişkili artmış kreatinin gösterebilirler.

Yüksek kreatinin belirtileri arasında; ansızın meydana gelen susuzluk hisleri, olay veya durumlara göre yorgunluğun oluşması, ayak veya kollarda ödemlerin meydana gelmesi ve nefes darlıklarının yaşanması gibi örnekleri verebiliriz.

Kandaki Yüksek Kreatinin Seviyesinin Oluşması

Kandaki Yüksek Kreatinin
Kandaki Yüksek Kreatinin

Böbreklerin işlevini bozan herhangi bir durum böbrekte kreatinin düzeyini artırabilir. Böbrek yetmezliğine yol açan sürecin uzun süren veya yeni olup olmadığını anlamak son derece önemlidir.

Bazı ilaçlar bazen anormal bir oranda artmış kreatinin düzeylerine neden olabilir. Serum kreatinin, aynı zamanda geçici olarak alınabilir; böylelikle beslenme kreatinin ölçümünde rol oynayabilir.

Yüksek veya Düşük Kreatinin Düzeyleri

Kas genç veya orta yaşlı yetişkinler kanlarında genel popülasyondan daha fazla kreatinin gösterebilir. Yaşlıların kanında normalden daha az kreatinin bulunmaktadır. Bebeğin kas gelişimine bağlı olarak yaklaşık 0.2 veya daha fazla normal seviye vardır. Kas kitlesi zamanla yanlış beslenme, ağır kilo kaybı ve uzun süreli hastalıklarla birlikte azalma eğilimi gösterir ve yaştan dolayı kreatinin düzeyleri beklenenden daha düşük olabilir.

Kreatinin Testinin Amacı

İnsan vücudundaki metabolizma tüm aktiviteleri belirli bir sistematik düzende gerçekleştirir. Vücuttaki organları, metabolizmayı etkiler ve hastalığın meydana gelmesine neden olur. Uzmanlar, metabolizmanın başarısızlığının metabolizmanın üretilen bileşenlerin seviyesine ve vücuttan alınan idrarın bir sonucu olduğunu söylemektedir. Sağlıklı metabolizma için bu atıklar belirli değerlere sahiptirlerdir. Burada, kreatinin adı böbreklerin bu atıklardan idrarla işlerliğinin göstergesidir.

Böbrekler emilime ihtiyacı olmaksızın kreatininle idrar yaparlar. Bu işlemin sonucu böbrek fonksiyonundaki idrar ve kreatinin değerleri de gösterge niteliği taşımaktadır.

Kreatinin Düşüklüğü

Kreatinin Düşüklüğü
Kreatinin Düşüklüğü

 Yaşın Önemi

Serum kreatinin değerlerinde düşüşlerin olmasının ana nedeni ileri yaşlılık durumlarından kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni bazal metabolizma ve genellikle yaşla gelişen kütle kütlesinin azalmasıdır. Yaş ilerledikçe metabolizma hızında düşüşler görülmektedir. Araştırmaya göre, kasların vücut ağırlığı kilogramda 10 yıllık düşüşü yaşamaktadır. Sonuç olarak, serum kreatinin seviyesi de azalmaktadır.

Hamilelik Durumu

Gebeliğin 3 ile 6 ayı arasında serum kreatinin düzeyleri azalmaktadır. Buna ek olarak, kan seyreltme böbrekleri daha fazla kan dolaştırır ve vücuda daha fazla kreatinin enjekte etmesini sağlar.

Karaciğer Hastalığının Olması

Yüksek serum kreatinin seviyesi böbreklerde veya boşaltım sistemindeki yetersizliği gösterir. Serum kreatinin salınımında belirgin bir azalma, serum kreatinin salınımında bir kusurun göstergesidir. Karaciğer, vücudun toksinlerinin temizlendiği temel organların başlarında gelmektedir. Diğer atık salgıları gibi azotlu bileşenlerdeki kas metabolizmasının etkinleştirilmesi için önemli bir rol oynamaktadır.

Diyetten Kaynaklı Protein Eksiklik Durumu

Düşük kreatinin değerleri, protein alımı ile ilgili eksiklikleri gösterir. Bunun nedeni protein diyetleridir. Bu olay, metabolizmanın daha az azotlu atık ve düşük kreatinin seviyeleri üretmesine neden olmaktadır.

 

Etiketler