LDH Nedir? LDH Yüksekliği ve Düşüklüğü

Yazar 2 Yorum 22.477
LDH Nedir? LDH Yüksekliği ve Düşüklüğü

LDH Nedir?

Laktat Dehidrogenaz, metabolizmanın enerji üretim aşamasında yardımcı bir enzimdir. LDH, karaciğer, kalp, pankreas, böbrekler, iskelet ve kas sistemleri, beyin ve kan hücreleri olmak üzere, vücudun bazı organ ve dokularında bulunur. Hücre sitoplazmalarında bulunur. Dokular ve hücreler zarar gördüğünde, LDH kan dolaşımına karışır ve bu durum kanda ki yükselişine etki eder. Kanda LDH yüksekliği, akut yada kronik doku hasarının belirtisidir.

LDH, kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılır. LDH seviyesi, yaş ilerledikçe düşer. Normal LDH seviyeleri de yaş aralıklarına göre belirlenir.

LDH Nedir
LDH Nedir

30 gün: 135-750 U/L

11 ay: 180-435 U/L

1-3 yaş: 160-370 U/L

4-6 yaş: 145-345 U/L

7-9 yaş: 143-290 U/L

10-12 yaş: 120-293 U/L

13-15 yaş: 110-283 U/L

16-17 yaş: 105-233 U/L

18 yaş üstü: 122-222 U/L

LDH testi, anemi hastalığının ve böbrek hastalıklarının teşhisi için de kullanılır.

LDH Yüksekliği

LDH Yüksekliği
LDH Yüksekliği

Laktat dehidrogenaz yüksekliğine neden olan hastalıklar;

Siroz, hepatit, anemi, folik asit ve b12 vitamin eksikliği, kas hastalıkları, kasın oksijen eksikliği yaşadığı rahatsızlıklar, nefrotik sendrom böbrek hastalıklarında, hipotiriodi (tiroid hormonu eksikliği), pankreatit (pankreas iltihabı), bazı enfeksiyon ve parazit hastalıklarında, bakteriyal menenjit hastalığı, alkol ve bazı ilaçların kullanımında, ağır egzersiz yada fiziksel aktivite, sitoplazma kaybı yaratan hücresel hasarlar, yüksek ateş, düşük tansiyon, mononükleoz, kemik kırığı, iskemi (kan dolaşımı yetersizliği), kas güçszülüğü ve kas dokusu kaybı ve çeşitli kan hastalıklarıdır. LDH seviyesindeki küçük yükselişler, herhangi bir hastalığın belirtisi sayılmaz. Spor sonrası ve soğuk havalarda da LDH yüksekliği izlenebilir.

LDH Düşüklüğü

LDH Düşüklüğü
LDH Düşüklüğü

LDH seviyesi düşüklüğü, herhangi bir soruna işaret etmez. Aşırı C vitamini alımı LDH seviyesini düşürebilir. Düşüklüğün, genetik kaynaklı olduğuda görülmüştür. LDH düşüklüğü, yorgunluk, kaslarda ağrı ve karampa neden olur. Kas tutulmaları, kurdeşen ve saydam idrar LDH düşüklüğünde görülen diğer belirtilerdir. LDH tetkiki genelde kan üzerinde yapılır. Ancak bazı durumlarda hekimlerin istekleri doğrultusunda, idrar ve beyin-omurilik sıvıs (BOS) örneği kullanılabilir.

Bazı genetik özellikler ve mutasyonlar, LDH düzeyinin kalıcı olarak düşük olmasına neden olabilir. LDH testi, yüksekliği veya düşüklüğü doğrultusunda tespit edilebilecek, ciddi kan,karaciğer ve böbrek hastalıkları durumu bakımından önemlidir. Genel olarak tek başına tam bir fikir vermediğinden, LDH izoenzimlerinin seviyesininde kontrol edilmesi gerekir. LD1, LD2, LD3, LD4 ve LD5 izoenzimleri, hastalığın tanısını koymada büyük yarar ve yardım sağlar. LD1 ve 2’de ki artışlar, persimiyoz ve hemolitik anemilerde, megaloblastik anemi hastalıklarında ve iskelet kası yaralanmalarında gözlemlenir ve belirti verir.

LD4 ve LD 4 artışları ise, pulmoner embolizm, trombosit yıkımı, enfeksiyoz mononükleoz ve lenfatik sistem hastalıklarının belirtisidir.

LD5 izoenzimlerinde ki artışlar, iskelet kası hasarları, enflamatuvar ve dejeneratif iskelet kası hastalıkları, siroz ve hepatit gibi karacğer hastalıklarında görülür.

LDH yüksekliği yada düşüklüğü, ciddi reaksiyonlara ve neticesinde önemli hastalıklara yol açabilir. Böyle bir durum, beklenmedik ve istenmeyen niteliktedir. Hasta böyle bir şikayetle hekime başvurduğunda, hemogram, sedimentasyon gibi kan, ast, alt, usg ve bilrubinler gibi karaciğer enzimlerinin seviyesini ölçmek amacıyla tetkikler ister. Hekim tahlillerin değerlendirmesinden sonra yüksekliğe /düşüklüğe neden olan hastalık yada hastalıkların teşhisini koyar.

Teşhis koyarken Laktat dehidrogenaz seviyelerini baz alacağı gibi, LDH izoenzimlerinden de faydalanır. Gerekli tedavi, hastalığın tanımı, aşaması, türü ve niteliğine göre çok değişik yöntem ve şekillerde olabilir. Laktat Dehidrogenaz şikayetlerinin, yüksekliğinin veya düşüklüğünün ve bunun sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıkların teşhis ve tedavisini, seyrini dahiliye (iç hastalıkları) hekimleri yapar.

 

 

 

 

2 Yorum

  1. Avatar tülaay eren

    Sayın hekim SERKAN BEY tahlilimde IDH 407 CIKTI ERİTROSİT 5 ÇIKTI FERRİTİN162 VE GLUKOZ115 BUDURUMDA SİZDEN LDH NIN BENDE HÜCRE HASARI VARMI VARSA NEYAPILMASI LAZIM ACABA BANA CEVAP VERİRMİSİNİZ MÜTEŞEKKİR OLURUM YAŞIM 78 SEVGİLERİMLE https://oiyi.net/