MCH Nedir? MCH Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Yazar Yorum Yap 37.152
MCH Nedir? MCH Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

MCH, hemoglobin anlamına gelir ve bir kişinin alyuvarlarının her birinde bulunan ortalama hemoglobin miktarının hesaplanmasıdır. Hemoglobin, vücuttan kan dolaşımına oksijen taşıyan proteindir. Kan testi ile belirlendiği üzere, MCH düşüklüğü, besin yetersizliklerinden kronik hastalıklara kadar değişen çeşitli vücut problemlerinin bir göstergesi olabilir.

mch nedir
mch nedir

MCH kan testi, beyaz kan hücrelerini (WBC) ve trombositleri hem de hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerini kontrol eden, kan bileşimini değerlendiren tam kan sayımı adı verilen kan testinin bir parçası olarak yapılır. Bu test genellikle genel sağlık kontrolü sırasında yapılmaktadır. MCH direkt olarak ölçülmez, ancak kanda hemoglobinin toplam ölçümü olan hemoglobin değerine (Hgb) ve kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısı olan RBC‘ye dayanarak hesaplanır. MCH’yi hesaplamak için, Hgb, kırmızı kan hücresi başına ortalama bir hemoglobin miktarı veren RCB’ye bölünür. MCH’nin normal seviyeleri, laboratuarın referans aralıklarına göre değişir; ancak genellikle 26 ila 33 pikogram (pg) arasındadır.

MCH Yüksekliği Nedenleri

MCH Yüksekliği
MCH Yüksekliği

33’ün üzerindeki MCH seviyeleri yüksek olarak işaretlenebilir. Yüksek MCH için yaygın bir neden, makrositer anemi, vücudun yeterli sayıda kırmızı kan hücresi üretemediği bir kan hastalığıdır. Makrositer anemi durumunda, üretilen kırmızı kan hücreleri her zamankinden daha büyük, her biri normal büyüklükteki hücrelere göre daha fazla hemoglobin taşır. Bu durum, vücuttaki eksik B-12 vitamini veya folik asit seviyeleri nedeniyle olabilir; Ayrıca, hipotiroidizm (az aktif tiroid), alkolizm, karaciğer hastalığı ve bazı ilaçlarla da oluşabilir. Makrositer aneminin belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

  • Açıklanamayan yorgunluk
  • Kalp çarpıntısı
  • Solgunluk

MCH Düşüklüğü Nedenleri

MCH Düşüklüğü
MCH Düşüklüğü

26 pg’ın altındaki MCH seviyeleri genellikle anormal derecede düşük kabul edilir. Düşük MCH bulgularının yaygın nedenleri kan kaybı, demir eksikliği ve mikrositer anemi olup, bu durum, alyuvar hücrelerinin anormal derecede kük olduğu, daha az hemoglobin taşıyan bir durumdur. Düşük MCH testinin diğer olası nedenleri hemoglobin yapısında değişikliğe neden olan bir grup bozukluk olan hemoglobinopati ve demir eksikliği anemisini içerir.

Bir CBC yaptırdıysanız ve sonuçlar, normalden yüksek veya daha düşük olan MCH düzeylerini gösteriyorsa, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olabilir. Anormal MCH seviyelerinin muhtemel nedenlerinin yukarıdaki listelerinde belirtildiği gibi anormal sonuçlar ciddi sağlık sorunlarının bir göstergesi olmasa da, bunlar olabilir, bu nedenle bunları ortadan kaldırmak önemlidir. Anormal MCH seviyelerinin muhtemel nedenlerinin birçoğu, anemi ve diğer kan hastalıkları, tiroid hastalığı ve beslenme yetersizliği gibi sağlık ve esenliği korumak için tedavi gerektirir.

Doktorunuz, anormal MCH sonuçlarının nedenini, alyuvarların ortalama boyutunu ölçen MCV sonuçları veya hemoglobin konsantrasyonunu ölçen MCHC gibi CBC‘nin diğer bileşenleri yardımıyla belirleyebilir. Beslenme durumunuzu belirlemek için yapılan kan testleri, beslenme yetersizliklerinin bir sorun olup olmadığını belirlemek için de yapılabilir. Doktorunuz tiroid hastalığından şüpheleniyorsanız, anormal MCH seviyenizin kökeninde olabilir, tiroid bezinizin sağlığını ve fonksiyonunu değerlendirmek için bir tiroid fonksiyon paneli denen bir kan testi kullanılabilir. Genel sağlığınızın değerlendirilmesi ve yaşadığınız semptomlara bağlı olarak, doktorunuz, MCH sonuçlarınızın yüksek veya düşük nedenini belirlemek için çeşitli testler isteyebilir.

Etiketler