Periferik Arter Hastalığı

Yazar Yorum Yap 5.427
Periferik Arter Hastalığı

Periferik arter hastalığı daralmış arterlerin kol ve bacaklara olan kan akışını azalttığı yaygın bir dolaşım sorunudur.

Periferik arter hastalığı (PAD) geliştiğinde, ekstremiteleriniz (genellikle bacaklar) talebe ayak uydurabilmek için yeterli miktarda kan almazlar. Bu, özellikle yürüme sırasında bacak ağrısı belirtilerine neden olur.

Periferik arter hastalığı, arterlerinizde yağ birikintilerinin daha yaygın olarak birikimine işaret eder (ateroskleroz). Bu durum kalbinize, beyne ve bacaklarınıza olan kan akışını azaltabilir.

Periferik arter hastalığını tütünü bırakarak, egzersiz yaparak ve sağlıklı bir diyetle yiyerek başarıyla tedavi edebilirsiniz.

Periferik Arter Hastalığı Belirtileri

Periferik arter hastalığı olan birçok insan hafif veya hiç belirtisi göstermezken, bazı insanlar yürüme sırasında (ürpertici) bacak ağrısı çekerler.

Topallama belirtileri, yürüme gibi aktivite tarafından tetiklenen, ancak birkaç dakika dinlenme sonrasında kaybolan, kas ağrısı veya bacaklar veya kollarınızdaki krampları içerir. Ağrının konumu tıkanmış veya daralan atardamarın bulunduğu yere bağlıdır.

Topallama şiddeti, hafif rahatsızlıktan zayıflamış ağrıya kadar değişir. Hızlı yürümek veya diğer fiziksel etkinlikleri yapmak için sizi zorlaştırabilir.

Periferik arter hastalığı belirtileri şunları içerir:

 • Merdiven yürüyüş veya tırmanma gibi belli aktivitelerden sonra kalça, uylukta ağrılı kramplar
 • Bacakta uyuşma ya da güçsüzlük
 • Alt bacak veya ayağınızdaki soğukluk, özellikle diğer tarafla karşılaştırıldığında
 • Bacaklarınızın renginde bir değişiklik
 • Ayaklarınızda ve bacaklarda kıl dökülmesi
 • Ayak tırnaklarının yavaş büyümesi
 • Bacaklarında parlak cilt
 • Bacak veya ayaklarınızda zayıf nabız

Periferik arter hastalığı ilerledikçe, dinlenme halindeyken veya yatarken (iskemik kalıntı ağrısı) ağrı meydana gelebilir. Uykuyu bozacak kadar yoğun olabilir. Bacaklarınızı yatağınızın kenarına asmak veya odanızın çevresinde dolaşmak, acıyı geçici olarak rahatlatabilir.

Periferik Arter Hastalığı Nedenleri

Periferik arter hastalığına genellikle ateroskleroz neden olur. Aterosklerozda, arteryel duvarlarınızda yağ birikintileri (plaklar) oluşur ve kan akışını azaltır.

Kalp genellikle aterosklerozun tartışılmasının odağı olmakla birlikte, bu hastalık vücudun her yerinde damarları etkiler. Kollardaki kanları arıtan atardamarda meydana geldiğinde periferik arter hastalığına neden olur.

Daha seyrek olarak, periferik arter hastalığının nedeni kan damarı iltihabı, ekstremite hasarları, ligamanların veya kasların olağandışı anatomisi veya radyasyona maruz kalma olabilir.

Periferik Arter Hastalığı Risk Faktörleri

Periferik arter hastalığı geliştirme riskinizi artıran faktörler arasında şunlar bulunur:

 • Sigara içmek
 • Diyabet
 • Obezite (vücut kitle indeksi 30’un üstünde)
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek kolestorol
 • Özellikle 50 yaşına geldikten sonra yaşın artması
 • Ailesinde periferik arter hastalığı, kalp hastalığı veya inme öyküsü
 • Yüksek düzeyde homosistein, doku oluşturmaya ve korumaya yardımcı olan bir protein bileşenidir

Sigara içen veya şeker hastası olan insanlar, kan akışının azalması nedeniyle periferik arter hastalığı geliştirme riski oldukça yüksektir.

Periferik Arter Hastalığı Komplikasyonları

Periferik arter hastalığınızın kan damarlarındaki plakların birikmesi (ateroskleroz) sonucu ortaya çıkarsa, gelişme riski de taşırsınız:

 • Kritik ekstremite iskemi. Bu durum iyileşmeyen, yaralanan ya da ayaklarınızın ya da bacaklarınızın bulaştığı açık yaralar olarak başlar. Kritik ekstremite iskemi, bu yaralanmalar veya enfeksiyonlar ilerledikçe oluşur ve bazen etkilenen ekstremitenin kesilmesini gerektiren doku ölümüne (kangren) neden olabilir.
 • İnme ve kalp krizi. Periferik arter hastalığının belirti ve semptomlarına neden olan ateroskleroz bacaklarla sınırlı değildir. Kalp ve beyninizi besleyen arterlerde yağ depoları da oluşur.

Periferik Arter Hastalığı Teşhisi

Periferik arter hastalığını teşhis etmek için doktorunuzun uygulayabileceği bazı testler şunlardır:

 • Fiziksel kontrol. Doktorunuz, fizik muayene sırasında atardamarın daralmış bir alanının altında zayıf veya nabız yok, arterlerinizde bir stetoskop ile duyulabilen sesler (bürinler), vücudunuzdaki zayıf yara iyileşmesi olduğuna dair kanıtlar gibi PAD bulguları bulabilir Kan dolaşımınızın sınırlandığı alan ve etkilenen kolunuzdaki kan basıncının düşmesi.
 • Ankil-brakiyal indeks (ABI). Bu, PAD’yi teşhis etmek için kullanılan yaygın bir testtir. Kolunuzdaki kan basıncıyla ayak bileğinizdeki kan basıncını karşılaştırır. Doktorunuz kan basıncı okumak için kan basıncını ve akışını değerlendirmek için düzenli bir kan basma kolu ve özel ultrason cihazı kullanır. Bir koşu bandında yürüyebilir ve yürürken daralmış arterlerin ciddiyetini yakalamak için egzersizden önce ve hemen sonra okumalar alabilirsin.
 • Ultrason. Doppler ultrason gibi özel ultrason görüntüleme teknikleri, doktorunuzun kan damarlarındaki kan akışını değerlendirmesine yardımcı olur ve tıkalı veya daralmış damarları tanımlar.
 • Anjiyografi. Kan damarlarına bir boya (kontrast malzeme) enjekte ederek bu test, doktorunuzun arterlerindeki kan akışını o anda olduğu gibi görmesini sağlar. Doktorunuz, X-ray görüntüleme veya manyetik rezonans anjiyografi (MRA) veya bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) adı verilen işlemler gibi görüntüleme teknikleri kullanarak kontrast maddenin akışını izleyebilir. Kateter anjiyografisi, kateterin kasıktaki bir arterden etkilenen bölgeye rehberlik etmesini ve boyayı bu şekilde enjekte etmeyi içeren daha invaziv bir prosedürdür. İnvaziv olmasına rağmen, bu tip anjiyografi eşzamanlı teşhis ve tedaviye olanak tanır – bir kan damarının daralmış alanını bulmak ve daha sonra genişleyen bir prosedür ile genişletmek veya kan akışını iyileştirmek için ilaç uygulamak.
 • Kan tahlilleri. Kanın bir örneği, kolesterolünüzü ve trigliseridinizi ölçmek ve diyabet açısından kontrol etmek için kullanılabilir.

Periferik Arter Hastalığı Tedavisi

Periferik arter hastalığının tedavisinde iki ana hedef vardır:

 • Bacak ağrısı gibi belirtileri yönetin, böylece fiziksel aktivitelere devam edebilirsiniz.
 • Kalp krizi ve inme riskinizi azaltmak için vücudunuzdaki ateroskleroz gelişimini durdurun.

Yaşam tarzı değişiklikleriyle bu hedefleri gerçekleştirebilirsiniz. Sigara içiyorsanız, komplikasyonlar riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz en önemli şey bırakmanızdır.

Yaşam tarzı değişiklikleri yeterli değilse, ilave tıbbi tedaviye ihtiyacınız olacaktır. Doktorunuz kan pıhtını önlemek, kan basıncını ve kolestrolü düşürmek ve ağrı ve diğer belirtileri kontrol altına almak için ilaç reçete edebilir.

İlaçlar

 • Kolesterol düşürücü ilaçlar. Kalp krizi ve inme riskinizi azaltmak için statin adı verilen bir kolesterol düşürücü ilaç alabilirsin. Periferik arter hastalığı olan insanlar için amaç, “kötü” kolestrol olan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü, günde 100 miligramdan (mg / dL) veya litre başına 2.6 milimole (mmol / L) düşürmektir. . Kalp krizi ve inme, özellikle diyabet veya sigarayı bırakmaya devam etmek için ek ana risk faktörleriniz varsa hedef daha da düşüktür.
 • Yüksek tansiyon ilaçları. Aynı zamanda yüksek tansiyonunuz varsa, doktorunuz onu düşürmek için ilaç reçete edebilir. Bu tedavinin amacı, sistolik kan basıncınızı (iki sayının en üst sırasındaki) 140 milimetre cıvaya (mm Hg) veya daha düşük ve diyastolik tansiyonunuza (alt sayıyı) 90 mm Hg veya daha düşük bir seviyeye indirmektir. Şeker hastalığınız varsa, kan basıncı hedefiniz 130/80 mm Hg’ın altındadır.
 • Kan şekerini kontrol etmek için ilaç. Ayrıca şeker hastalığınız varsa kan şekeri (glikoz) seviyenizi kontrol altına almak daha da önem kazanmaktadır. Kan şekeri hedefleriniz ve bu hedeflere ulaşmak için atmanız gereken adımlar hakkında doktorunuzla konuşun.
 • Kan pıhtını önlemek için kullanılan ilaçlar. Periferik arter hastalığı ekstremitelerinize azalan kan akışıyla ilişkili olduğundan, bu akışın iyileştirilmesi önemlidir. Doktorunuz günlük aspirin tedavisi veya başka ilaçlar, örn., Klopidogrel (Plavix) reçete edebilir.
 • Belirti hafifletici ilaçlar. İlaç silostazol (Pletal) kanları ince tutarak ve kan damarlarını genişleterek ekstremitelere kan akışını arttırır. Özellikle, periferik arter hastalığı olan insanlarda, bacaklarda ağrı gibi, claudication semptomlarının tedavisine yardımcı olur. Bu ilacın sık rastlanan yan etkileri baş ağrısı ve ishaldir. Silostazol’e bir alternatif pentoksifilindir (Trental); Bununla birlikte, genellikle daha az etkilidir. Ancak yan etkileri bu ilaç ile nadirdir.

Anjiyoplasti ve ameliyat

Bazı vakalarda, klodikasyona neden olan periferik arter hastalığını tedavi etmek için anjiyoplasti veya cerrahi gerekebilir:

 • Anjiyoplasti. Bu prosedürde, küçük boşluklu bir tüp (kateter), etkilenen artere bir kan damarından geçirilir. Orada, damarın ucundaki küçük bir balon şişirilerek arterin tekrar açılması ve tıkanmanın arter duvarına düzleştirilmesi sağlanırken, aynı zamanda kan dolaşımını artırmak için arterin gerginleştirilmesi sağlanır. Doktorunuz, açık kalmasını sağlamak için artere bir stent adı verilen bir örgü çerçevesi takabilir. Doktorlar kalp arterlerini açmak için kullandıkları prosedür ile aynıdır.
 • Bypass ameliyatı. Doktorunuz, vücudunuzun bir başka bölümünden bir gemi veya sentetik bir kumaştan yapılmış bir kan damarı kullanarak bir greft baypas oluşturabilir. Bu teknik kanın tıkanmış veya daralan atardamarın etrafına akmasına veya bypass etmesine izin verir.
 • Trombolitik tedavi. Bir arter tıkanmış bir kan pıhtısına sahipseniz, doktorunuz pıhtının parçasına bölmek için arterinize pıhtı çözücü bir ilaç enjekte edebilir.

 

Etiketler
« Önceki konu