Psikiyatri Hangi Hastalıklara Bakar?

Yazar Yorum Yap 6.636
Psikiyatri Hangi Hastalıklara Bakar?

Depresyon, panik atak gibi bazı psikiyatrik sorunlar günümüzde sık görülür olmuştur. Bunda kişiler arası ilişkilerde zayıflama,  dijital aletlere kayan bağımlılık gibi birçok faktör etkilidir.  Dikkat eksikliği olduğu söylenen bir öğrencinin de, dönemsel uyku bozuklukları yaşayan kişilerin de sorunu psikiyatristleri ilgilendirir. Psikolojik hastalıkların bazılarının sebebi kişisel olsa da bazı psikolojik hastalılar aileden geçmektedir.   Ruhsal bozukluklar kişilerde zihinsel, algısal, sosyal ve davranışsal bozuklar ortaya çıkarmaktadır. Normal olmayan duygu ve davranışları gidermeye çalışan Psikiyatri ya da Ruh Hekimliği bölümüne gelen hastalar psikiyatrist olarak adlandırılan hekimler tarafından tedavi edilirler.  Tıbbın özel bir alanı olan Psikiyatri bölümüne gelen hastaların sorunları ayrı uzmanlık alanlarında görevli hekimler tarafından incelenir, nedenleri ortaya koyulur, tedavi ve takipleri yapılır.

Psikiyatrinin Uzmanlık Alanları

Yaş gruplarına, psikiyatrik sorun türlerine göre psikiyatri ya da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü aşağıdaki uzmanlık alanlarına ayrılmıştır.

*Bağımlılık tedavileri

*Aile ve evlilik terapileri

*Boşanma danışmanlığı

*Bireysel danışmanlık

*Çocuk psikiyatrisi

*Ergen psikiyatrisi

*Yetişkin terapisi

*Yetişkin psikiyatrisi

*Yaşlılık psikolojisi

*Yaşlılık psikiyatrisi

*Grup terapisi

*Cinsel terapi

Bunların dışında kanser ve ömür boyunca süren diyabet (şeker hastalığı) gibi bazı hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal sorunlar da psikiyatristler tarafından çözülmektedir.

Psikiyatri Bölümünde Bakılan Hastalıklar Nelerdir?

Çevresel, genetik ya da bireysel sebepli birçok ruhsal hastalık mevcuttur. Bu hastalıkların birçoğu benzer belirtiler gösterir. Uzmanlar ayırıcı belirtilere bakarak kesin tanı koymaktadır.  Ruh kavramından bahsetmek beynin düşünce, duygu ve davranış gibi işlevlerinden bahsetmek demektir. Psikiyatri ( Ruh Hekimliği) alanında uzmanlaşan kişilere psikiyatrist denir.  Psikiyatristlerin baktığı hastalıklar şunlardır.

*Nedensiz huzursuzluk, karamsarlık

*Sebepsiz korkular

*Uyku bozuklukları

*Panik atak

*Kekemelik

*Davranış bozuklukları

*Asosyallik, sosyal fobi

*Kaygı bozuklukları

*Depresyonlar

*Doğum sonrası yaşanan depresyonlar

*Şizofreni

*Aşırı tedirginlik

*Öğrenme güçlükleri

*Dikkat eksiklikleri

*Bipolar bozukluk

*Hiperaktivite

*Kişilik bozuklukları

*Anksiyete (kaygı) bozuklukları

*Yeme bozuklukları

*Kumar oynama, kleptomani, saç yolma gibi dürtü kontrol bozuklukları

* Zekâ geriliği (mental retardasyon)

*Uyuşturucu, alkol gibi madde bağımlılıkları

Psikiyatristle Psikologlar Aynı İşi Mi Yapar?

Psikiyatrist ve psikolog kavramları halk arasında az bilindiği için birbiriyle karıştırılır. Psikiyatristler tıp fakültelerinde yetişir ve 6 yıllık eğitimden sonra psikiyatri alanında 4 yıllık ayrı bir eğitim daha alır. Bu şekilde uzmanlaşan psikiyatristler psikologlardan faklı olarak reçete yazma yetkisine sahiptir. Psikiyatristler her hastaya mutlaka ilaç yazmaz,  terapi de yapabilir. Psikologlar ise Fen-Edebiyat fakültelerinde 4 yıl eğitim alan ve hastalara terapi yapıp bazı testler uygulayarak psikiyatristlerin işini kolaylaştıran kişilerdir.

Halk arasındaki psikiyatristlerin sadece durumu ağır hastalara baktığı gibi bir yanılgı mevcuttur. Bu yanılgı kişileri ruhsal sorunlara sahip olsa da toplumun gözünde etiketlenmemek adına bir psikiyatriste gitme isteğinden alıkoyar. Ruh sağlığı önemlidir. Bir psikiyatrın ya da gerekirse bir psikoloğun doğru yönlendirmesiyle sorunlar ortadan kalkabilir. Tedavisiz kalan ruhsal sorunlar daha ağır sonuçlar doğurabilir.

 

Etiketler