Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Yazar Yorum Yap 10.453
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Hastanelerde bulunan bazı polikliniklerin varlığı ancak ihtiyaç hissedince fark edilir. Hastanelerde en çok bilinen klinikler Dâhiliye, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi olsa da bireylerin psikolojik sıkıntılarında başvurulan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları adlı bir bölüm de mevcuttur. Ruh Sağlığı Hastalıkları bölümünün bir diğer adı psikiyatridir.  Psikiyatri bölümleri ya da bu bölümde çalışan psikiyatristlerle psikologlar genellikle birbiri ile karıştırılır. Toplumun her bireyi birçok etki altındadır. Dışarıdan sapasağlam görünen, tüm organları gayet iyi çalışan bireylerin ruh sağlığı iyi olmayabilir. Dışa yansıyan bazı durumlardan, davranış biçimlerinden anlaşılabilen birçok psikiyatrik hastalık bulunmaktadır. Ruh dışarıdan bakınca görülebilen bir şey değildir. Ruh hastalıkları ruhsal değişikliklerin mental ya da zihinsel yansımalarıyla ilgilenir. Sağlıklı olmak demek sadece bedensel değil toplumsal ve ruhsal iyilik halleri demektir. Ruh sağlığı kişilerin kendisiyle ve çevresindeki diğer bireylerle uyum içinde ve dengede olmasıdır.

Psikiyatri Ne Demektir?

Psikiyatri ruh tedavi edici anlamına gelen psike kelimesinden türemiştir. Kişilerin düşünce, duygu ve davranış biçimini bozan sapmalar ve belirtileri Psikiyatri bölümlerindeki uzmanlar yani psikiyatristler tarafından tedavi edilir. Bölüm tıbbın diğer branşlarıyla da iletişim halinde olmalıdır. Hastaları psikiyatriye götüren durumlar zihinsel, algısal, sosyal ve davranışsal bozukluklardır.  Ruhsal bozukluk henüz oluşmadan önce önlenmelidir. Önlenememiş ve sorunlar ortaya çıkmışsa tanılanmalı, takip ve tedavi edilmelidir. Hastalar zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan değerlendirildikten sonra tedavi planlanır. Tedavi edilmeyen pek çok ruhsal soruna ait belirtiler kalıcı olacak, hastaların yaşam şekli ve kalitesi bozulacak, mesleki ve sosyal yönden de gerileyecek, çevresini olumsuz etkileyecektir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne Kimler Gitmeli?

Ruh sağlığı ve Hastalıkları bölümüne gitmek için mutlaka ruhsal sağlık sorunları olması gerekmemektedir. Ağır stres altında olduğunu düşünenler, aile sorunları olanlar,  ilişkilerini doğru yürütemeyenler ve karmaşık durumlar yaşayanlar destek almak için bir hastanenin Psikiyatri bölümüne rahatlıkla gidebilir. Herkes hayatının belli dönemlerinde bu tür desteklere ihtiyaç duyabilir.  Bölümün uzman psikiyatristleri kendilerine gelenlere bir anlamda danışmanlık yapar. Ayrıca kişilerin sıkıntı duydukları durumlar dinlenir, doğru davranış şekillerine yönlendirilir, eğer hastalık olarak nitelendirilebilecek bir durum varsa tanı koyulur ve tedaviye geçilir. Kişiler bir psikoloğa da yönlendirilebilir.

Psikiyatrist ve Psikolog Farkı

Psikologlar Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup psikoloji eğitimi almışlardır ve kişilerin ruhsal sıkıntılarının nedenlerini onlarla konuşarak bulmaya, çözmeye çalışırlar. Lisans eğitimlerinden sonra 2 yıl daha yüksek lisans eğitimi almış olanlar Klinik Psikolog olarak isimlendirilir ve psikoterapi yapabilir. Psikiyatristler ise tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra psikiyatri dalında uzmanlık eğitimi almış olan, ruhsal sorunların temeline inen, reçete yazma yetkisi olan hekimlerdir.

Psikiyatride Tedavisi Yapılan Ruhsal Sorunlar

Türkiye’de yasal olarak ruhsal sorunlara teşhis koyan, tedavi eden, ilaç tedavisi ve benzerlerini uygulayan, hastalarına psikoterapi yapan bölüm Psikiyatridir. Çokça adı duyulan NLP uzmanları, yaşam koçları ruh sağlığı konusuyla ilgilenemez. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ya da diğer adıyla Psikiyatrinin ilgi alanında olan sorunlar şunlardır:

*Anksiyete ya da kaygı bozukluğu
*Depresyon
*Doğum sonrası depresyonları
*Sosyal fobi
*Panik atak
*Obsesif kompulsif bozukluk
*Manik depresif (bipolar)  bozukluklar
*Travmalardan sonraki stres bozuklukları
*Alkol ve madde bağımlılığı
*Şizofreni
*Yeme bozuklukları
*Kişilik bozuklukları
*Hipokondriazis
*Konversiyon bozukluğu (Histeri)
*Tikler
*Demans (Bunama)
*Dürtü kontrol bozuklukları
*Uzun süre devam eden yaslar
*Uyku bozuklukları
*Evlilik sorunları
*Psikotik bozukluklar
*İletişim sorunları
*Cinsel işlev sorunları

Ruh sağlığını korumak kolay görünse de inançlarını ve değerlerini yitiren daha kırılgan bireyler de bulunmaktadır.  Diyabet, kanser gibi uzun süreli bedensel hastalıkları yaşayanların ruhsal sıkıntıları da psikiyatristlerin ilgi alanına girmektedir.

Etiketler