Sigara Ve Alkolün Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Yazar Yorum Yap 1.289
Sigara Ve Alkolün Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Günümüzün en tehlikeli maddelerinden olan sigara ve alkolün genel sağlık açısından ciddi anlamda zararlı olduğu artık bilinmektedir. İçeriğinde 4000 adetten fazla öldürücü maddelerin yer aldığı sigara gerek fiziksel ve gerekse de ruhsal yönden oldukça zarar vermektedir. Bu durum alkol için de geçerlilik teşkil etmektedir. İçeriğinde sigarada yer alan zarar maddelere benzer maddelerin yer aldığı alkolün de gerek fiziksel ve gerekse de ruhsal açıdan ciddi zararlar verdiği yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Nitekim dünyada her yıl binlerce insan sigara ve alkole bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Dolaysıyla bu nedenden dolayı başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası birçok sağlık kuruluşlarının gündeminde yer alan sigara ve alkol çağımızın en tehlikeli ölüm makinelerinden sayılmaktadırlar. Peki sigara ve alkolün ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir dilerseniz çokça merak edilen bu sorumuzun cevaplarını ilgili uzmanlardan derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sizlere detaylı olarak bilgiler sunalım.

İşte Sigara Ve Alkolün Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri;

Her İki Madde de Depresyona Sokuyor;

 • Yapılan bazı araştırmalar sonucunda sigara ve akol kullananların kullanmayanlara oranla daha fazla depresyon hastalığına maruz kalabildikleri ortaya çıkmıştır.
 • Dolaysıyla uzmanlar sigara ve alkolün ruh ve sinir sistemi üzerinde çok ciddi tahribatlara neden olduğunu bu durumun sonucunda ise bireyleri ruhsal çökkünlüğe uğrattığını belirtmektedirler.

Her İki Madde de Stres Ve Gerginliğe Sokuyor;

 • Sigara ve alkoün ruhsal yönden meydana getirdiği ciddi zararlardan biri de stres ve gerginlik gibi olumsuz durumların meydana gelmesine neden olmasıdır.
 • Uzmanlar sigara ve alkol kullananların kullanmayanlara oranla çok daha çabuk gerginleşebildiğini ve stres faktörüne daha sıklıkla maruz kalabildiğinin altını çizmektedirler.
 • Dolaysıyla bu bakımdan sigara ve alkolün sakinleştirici bir özelliği bulunmamakla birlikte tam tersine bireyi daha agresifleştirici bir niteliği bulunmaktadır.
 • Ayrıca uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bazı araştırmalar sonucunda çağımızda meydana gelen anarşi, cinnet ve boşanmalar gibi toplumsal olayların kaynağında sigara ve alkolün önemli yer tuttuğu gözlemlenmiştir.

Her İki Madde de Suçluluk Ve Değersizlik Duygusuna Yol Açıyor;

 • Sigara ve alkolün genel ruhsal bakımdan zararları saymakla bitmemektedir.
 • Bu her iki ölümcül maddenin aynı zamanda bireylerde yoğun olarak suçluluk ve değersizlik duygusunun oluşmasına neden olduğu yapılan bazı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
 • Uzmanlar sigara ve alkol kullananlarda suçluluk ve değersizlik gibi olumsuz duygu durumlarının kullanmayanlara göre çok daha yüksek olduğunun altını çizmektedirler.

Her İki Madde de Kişilik Bölünmesine Neden Oluyor;

 • Sigara ve alkolün genel ruhsal bakımdan neden olduğu olumsuzluklardan biri de kişilik bölünmesi problemidir.
 • Uzmanlar sigara ve alkol kullanlarda kullanmayanlara göre kişilik bölünmesi ve kişilik bozukluklarının daha yüksek oranda olduğunun altını çizmektedirler.

Her İki Madde de Daha da Saldırganlaştırıyor;

 • Çağımızda sigara ve alkol maddeleri hakkında yanlış bilinenlerden biri de bu her iki ölümcül maddenin sakinleştirici bir niteliğe sahip olduğudur.
 • Oysa ki yapılan bazı araştırmalar sonucunda sigara ve alkolün sakinleştirici herhangi bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
 • Uzmanlar sigara ve alkol kullanlarından sigara ve alkol kullanmayanlara oranla daha sinirli bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedirler.

Her İki Madde de Özgüven Duygusunun Ciddi Anlamda Azalmasına Yol Açıyor;

 • Sigara ve alkolün genel ruh sağlığı üzerinde neden olduğu ciddi durumlardan biri de bireylerde ciddi anlamda özgüven duygusunun azalmasına neden olmasıdır.
 • Bu ayrıntı hakkında yapılan bazı araştırmalar sonucunda sigara ve alkol kullanların kullanmayanlara göre çok daha düşük özgüven duygusuna sahip olabildikleri gözlemlenmiştir.
 • Hatta sigara ve alkol kullananların kullanmayanlara oranla topluluk önünde konuşma yapmaktan kaçındıkları da gözlemlenmiştir.

Her İki Madde de Aşağılık Duygusuna Neden Oluyor;

 • Sigara ve alkolün genel ruh sağlığı üzerinde neden olduğu olumsuz durumlardan biri de aşağılık duygusunun oluşması durumudur.
 • Uzmanlar sigara ve alkol kullananlarda kullanmayanlara göre aşağılık duygusunun çok daha yoğun olarak görülebildiğinin altını çizmektedirler.

Her İki Madde de Sorumsuzluk Duygusunun Gelişmesine Neden Oluyor;

 • Sigara ve alkolün genel ruh sağlığı üzerinde neden olduğu olumsuzluklardan biri de sorumsuzluk duygusudur.
 • Uzmanlar tarafından yapılan bazı araştırmalar sonucunda sigara ve alkol kullananlarda kullanmayanlara oranla sorumsuzluk duygusunun daha yoğun olarak geliştiği gözlemlenmiştir.

Her İki Madde de İntihar Etme Düşüncesinin Yoğun Olarak Oluşmasına Neden Oluyor;

 • Sigara ve alkolün genel ruh sağlığı üzerinde neden olduğu olumsuzluklardan biri de intihar etme düşüncesinin çok daha yoğun oluşmasıdır.
 • Uzmanlar tarafından yapılan bazı araştırmalar sonucunda sigara ve alkol maddelerini kullananlarda kullanmayanlara oranla intihar etme duygusunun çok daha yoğun olarak görülebildiği gözlemlenmiştir.
 • Nitekim sigara ve alkol genel ruh sağlığını ciddi anlamda bozabilmekte ve kullanıcıları intihara kadar sürükleyebilmektedir.

Yukarıda da görüldüğü üzere sigara ve alkolün genel ruh sağlığı üzerinde de çok ciddi zararları bulunmaktadır. Dolaysıyla bu bakımdan sigara ve alkolden uzak durulmalı ve kullanılması durumunda ise hemen ilgili sağlık kuruluşlarından destek talep edilerek biran önce bırakılmalıdır

Etiketler