Şizoaffektif Bozukluk

Yazar Yorum Yap 1.596
Şizoaffektif Bozukluk


Şizoaffektif Bozukluk
Hem şizofreni ve hem de duygu durum bozukluğu belirtileri göstermiş bireyler için kullanılan tanıma şizoaffektif bozukluk denilir. Kişide en az iki hafta süren halüsinasyon ve hezeyan durumu olmalıdır. Ancak böylesi bir durumda tanı koyulması mümkün olur. Bu belirtilerin yanında ataklar şeklinde oluşan depresif durumlar ya da manik belirtiler tabloya eşlik eder. Bu açıdan şizofreniden ayrılır. Bipolar affektif bozukluktan ayrılmasının sebebi de duygu durum atakları arasında tam iyileşme olmaması ve işlevselliğin tam olarak düzelmemesi gösterilir. Aslında şizofreni ile bipolar bozukluk arasında kalan bir sorundur. Her iki tarafa tam olarak girmeyen ama tamamen de iki taraftan ayrılmayan tartışmalı bir problemdir.

Toplumun % 1’inde görülür ve kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla oluşur.

Belirtileri Ve Bulguları Nelerdir?

Şizofreni, mani ve depresyonda görülen tüm belirtiler gözlemlenebilir. Eş zamanlı belirti olabildiği gibi farklı zamanlarda da oluşabilir. Prognozu şizofreniden daha iyi ancak duygu durum bozukluklarından genel de daha kötüdür. Hastaların %25’inde artış gösteren bir yıkım oluşur ve psikotik belirtiler çok daha baskın haldedir.

Tedavisi Nasıldır?

Tanı aşamasında bir fikir birliği olmadığı ve net bir tanı durumu söz konusu olmadığı gibi tedavisinde de durum aynıdır. Yani ortada hem tanı ve hem de tedavi konusunda tartışmalı bir konu vardır. Ancak genel olarak akut tedavi için antipsikotik kullanılır. Sürdürüm tedavisinde eğer mani atak durumları önde ise lityum, tegretol ve valproik asit gibi duygu durum düzenleyici ilaçları kullanılır. Eğer depresif ataklar önde ise antidepresan tedavisi uygulanır.

En uygun tedavi yöntemi hasta için kişiselleştirilmiş ve o hastaya özel tedavi yaklaşımlarıdır.

Bu hastalık hakkındaki genel görüş şizofreniden iyi duygu durum bozukluğundan kötü olduğu yönündedir. Yukarıda da belirtildiği gibi her dört hastadan birinde bir yıkım gözlenir.

Etiketler