Spondilodiskit Nedir?

Yazar Yorum Yap 9.232
Spondilodiskit Nedir?

Spondilodiskit Nedir?

Spondilodiskit, vertebra enfeksiyonu ile birlikte intervertebral disk enfeksiyonu bulunan tıbbi bir durumdur. Bu enfeksiyon omurilik kolunda osteomiyelit olarak adlandırılan tıbbi bir duruma neden olur. Spondilodiskit temelde endojen ve eksojen olan iki tiptir. Endojen Spondilodiskitte primer enfeksiyon, vertebral sistemden çok uzakta başlar ve daha sonra enfeksiyon bir kandan vertebral cisimlere ulaşır. Enflamasyon spinal kolonun ventral bölümlerine yayılır; Eksojen Spondilodiskitte kök bir takım cerrahi prosedür veya vertebral kolona herhangi bir nedenle enjeksiyon olabilir. Bu duruma neden olma eğiliminde olan bakteri, stafilokok veya mikobakteri tüberkülozu olabilir.

Spondilodiskit Nedenleri Nelerdir?

Spondilodiskit’in nedenini anlamak için omurga anatomisini anlamak önemlidir. Spinal kolon üst ve alt vertebralar arasında yer alan intervertebral disklerden oluşur. Ayrıca vertebra cisimlerinin eksensel yüklemesi sırasında amortisör görevi gören çekirdek pulposusundan oluşur. Bir omur gövdesi aşağıdaki parçalardan oluşur:

  • Ağırlık kazandıran disklerin gövdesi
  • Omurilik kemeri fonksiyonu omurgayı korumak için olan vertebral kemer
  • Hareket kısıtlamasına yardımcı olan eklem süreçleri.

Bu parçalardan başlayan veya vücudun diğer bölgelerinden bu kısımlara yayılmış her türlü enfeksiyon, Spondilodiskit’e neden olur.
Araştırmalar, Spondilodiskit’in erkekleri kadınlardan daha fazla etkilediğini ve Spondilodiskit insidansının yaşla birlikte arttığını gösteriyor. Bir kişiyi Spondilodiskit’e yatkın hale getiren bazı risk faktörleri şeker hastalığı veya kardiyak koşullar gibi tıbbi durumlardır. Spondilodiskit’e neden olan ana bakteriler stafilokoklar ve mikobakteri tüberkülozudur.

Spondilodiskit Belirtileri Nelerdir?

Spondilodiskit’ten etkilenen bir kişi, özellikle de topukta, yürüme sırasındaki ağrı ve rahatsızlıktan şikayet edecektir. Etkilenen kişi omurgayı vurgulamaya çalışacaktır. Eğilme veya ileriye doğru bükülme ve ardından düzeltme ile yaşanan ağrı da görülür. Spondilodiskit’in diğer belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Ağır sırt ağrısı ve boyun ağrısı
  • Göğüs veya karnın ışıyan boyun ağrısı
  • Bacakların zayıflığı, ekstremitelerin felce uğraması, değişen sansasyon gibi nörolojik belirtiler de olacaktır.
  • En sık görülen belirti kifoz gibi görünen omurga deformiteleri olacaktır
  • Spondilodiskit için başka bir belirti, kasısız kilo kaybı.

Spondilodisit Nasıl Teşhis Edilir?

Spondilodiskit oldukça nadir görülen tıbbi bir durumdur, bu nedenle tanı koymak oldukça zordur ve çeşitli tıbbi durumlardan dolayı sırt ağrısına neden olabileceği için durum yanlış tanılanır. Spondilodiskiti teşhis etmek için doktorun uygulayabileceği bazı testler şunlardır:
MR belirtilerine ve diğer nedenleri ortadan kaldırmak için CT taraması. Diğer koşullar reddedildiğinde, doktor belirtilere neden olan enfeksiyonun nedenini bulmak ve böylece Spondilodiskit teşhisini doğrulamak için mikrobiyolojik bir test ile birlikte bir doku biyopsisi yapabilir.

Spondilodisit Nasıl Tedavi Edilir?

Spondilodiskit doğrulandığında konuyla ilgili konservatif tedavi gerektirir. Spondilodiskiti tedavi etmek için, tedavi şekli, hastalığa neden olan enfeksiyondan kurtulmak için geniş bir antibiyotik yoludur ve daha sonra vertebra cisimlerinin hareketsiz kılınarak normal şekillerine geri dönmesine izin verir. Geçmişe bakıldığında, konservatif tedavi, omurilik kolunun etkilenen bölümünün uygun fiksasyonunu etkileyebilir. Bunun haricinde immobilizasyon, kifotik deformite ve kronik ağrı sendromu riskini arttırır ve bazı vakalarda belirtiler daha da kötüleşebilir. Dolayısıyla hasta tedaviye uygun tepki göstermezse ve belirtiler altı haftalık tedaviden sonra bile düzelmezse, diğer tedavi yöntemleri de dikkate alınması gerekir ve bu ameliyat şeklinde olacaktır. Spondilodiskit erken teşhis edilirse, tam iyileşme şansı, teşhisin geç olduğu zamandan ziyade açıktır. Konservatif tedavinin diğer bir modu, ağrı giderme için NSAID’lerin kullanımı ile birlikte kapsamlı fizik tedavidir. Fizyoterapist, bir tedavi planını şekillendirmede önemli bir rol oynar ve hızlı iyileşme için egzersiz setini formüle eder. Spondilodiskit için faydalı egzersiz setlerinden bazıları, kas koordinasyon egzersizleri ve sırtın artan stabilitesi ile birlikte Spondilodiskit’li hastalara yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebiliyor.

Spondilodiskit için Ameliyat

Spondilodiskitis için konservatif tedavinin yeterli derecede rahatlama sağlanamaması durumunda defektin, özellikle de kifotik deformitenin düzeltilmesi için ameliyat gerekli olabilir. Spondilodiskit’in neden olduğu kusurları düzeltmek için uygulanabilen birçok cerrahi prosedür vardır. Uygun cerrahi prosedür etkilenen vertebra cisiminin segmentine bağlıdır. En uygun yaklaşım, etkilenen bölgenin en iyi görünümünü veren anterior yaklaşımdır. Spondilodiskitis vakalarında posterior dekompresyonun önlenmesi gerekir; spinal instabiliteye yol açabilir. Otolog bir kemik grefti ya da defekti düzeltmek için bir titanyum kafes ile anterior dekompresyonun da yararlı olduğu gösterilmiştir. Spondilodiskit için cerrahi tedaviye yönelik en yeni yaklaşım insan kemik morfogenetik proteininin kullanılmasıdır. Bazı vakalarda, perkütan transpediküler diskektomi gibi minimal invaziv prosedürlerin, erken teşhis edilmesi durumunda Spondilodiskit vakalarının yaklaşık % 80’inde son derece etkili olduğu gösterilmiştir. Yukarıdaki cerrahi tedbirler sadece fizik tedavi, antibiyotikler ve diğer muhafazakâr tedavilerin spondilodiskitten yeterli rahatlama sağlamadığı durumlarda kullanılır.

Etiketler
Sonraki konu »