Whipple Ameliyatı

Whipple ameliyatı
Paylaş
 

Whipple ameliyatı ilk kez 1930’larda Allan Whipple tarafından tanımlandı. 1960’larda ve 1970’lerde Whipple ameliyatının ölüm oranı çok yüksekti. Hastaların% 25’i cerrahiden öldü. 1970’lerin deneyimi, bu ameliyatı tavsiye etmekten çekinen bazı doktorlar tarafından hala hatırlanmaktadır.

Bugün Whipple ameliyatı son derece güvenli bir operasyon haline geldi. Seçilmiş birkaç cerrah tarafından bu prosedürlerin çok sayıda uygulandığı üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, ameliyattan ölüm oranı% 4’ün altında. Çalışmalar, Whipple cerrahisinden gelen iyi sonuçlar için, merkezin ve cerrahın tecrübesinin önemli olduğunu göstermiştir.

Whipple Ameliyatı

Whipple Ameliyatı

Whipple Ameliyatı nedir?

Whipple ameliyatı sırasında pankreastanın başı, safra kanalının bir kısmı, safra kesesi ve duodenum çıkarılır. Bazen midenin bir kısmı da çıkarılabilir. Bu yapıların çıkarılmasından sonra geriye kalan pankreas, safra kanalı ve bağırsak gastrointestinal sekresyonları bağırsağa geri yönlendirmek için bağırsağın içine dikilir.

Whipple Ameliyatı nedir

Whipple Ameliyatı nedir

Laparoskopik Whipple Ameliyatı

Laparoskopik Whipple ameliyatı için halen teknikler geliştirilmektedir. Günümüzde bu prosedür kronik pankreatitli seçilmiş hastalar, kistik tümörler ve pankreasın adacık hücresi tümörleri ile ampuller kanseri olan hastalar için önerilebilir. Pankreatik adenokarsinoma için laparoskopik Whipple ameliyatı yapılmamaktadır. Whipple ameliyatı bir laparoskopik elle erişim cihazını kullanarak laparoskopik olarak gerçekleştirilir.

Whipple Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Whipple ameliyatı,

 • Pankreas başı kanseri
 • Duodenum kanseri
 • Kolanjiyokarsinom (safra alt ucunun kanseri)
 • Ampulanın kanseri – safra ve pankreatik kanalın duodenum içine girdiği bir bölge.
 • Whipple operasyonu bazen kronik pankreatit ve pankreas başının benign tümörleri gibi iyi huylu (kanserli olmayan) rahatsızlıkları olan hastalar için de yapılabilir.

Whipple Ameliyatının Sonuçları Nedir?

Whipple ameliyatı için ameliyattan alınan sonuçların hastane ve cerrahın cerrahi operasyonu gerçekleştiren deneyimine bağlı olduğunu göstermiştir. Bu işlemlerin yoğun olarak yapıldığı hastanelerde Whipple operasyonundan ölüm oranı % 5’in altındadır. Whipple operasyonunu nadiren gerçekleştiren hastanelerde cerrahi literatürde çok daha yüksek bir komplikasyon oranı ve ameliyattan ölüm oranı genellikle% 15-20 arasında bildirilmiştir.

 Whipple ameliyatı iyileştirecek mi?

Whipple ameliyatı iyileştirecek mi

Whipple ameliyatı iyileştirecek mi

Pankreas adenokarsinoması için whipple ameliyatından sonraki genel sağkalım ameliyattan beş yıl sonra yaklaşık% 20’dir. Lenf kanseri yayılmayan hastalar% 40 oranında hayatta kalabilir. Tek başına kemoterapi ile tedavi edilen pankreas adenokarsinomalı hastalar için sağkalım beş yılda% 5’ten azdır.

Ameliyat genellikle pankreasın iyi huylu veya düşük dereceli kanserli hastalarda iyileştirici olmaktadır.

Whipple ameliyatından sonra kanserim için başka tedaviye gerek duymayacak mıyım?

Pankreas kanseri olan tüm hastaların ameliyattan sonra kemoterapi ve radyasyon tedavisi almaları önerilir. Johns Hopkins Üniversitesi’nden yapılan son çalışmalar, pankreas adenokarsinomalı hastalar için ameliyata kemoterapi ve radyasyon terapisi ekleyerek hayatta kalma oranının% 10 kadar artabileceğini göstermiştir.

Pankreasın iyi huylu tümörleri ve pankreasın nöroendokrin tümörleri olan hastalar için daha ileri tedaviyi önermiyoruz.

Whipple ameliyatından sonra diyabet olurmuyum?

Whipple işlemi sırasında, pankreasın başı, pankreasın başı kaldırılır. Pankreas dokusu kan şekeri kontrolü için gerekli olan insülini üretir. Pankreas dokusu çıkarıldığında vücut daha az insülin açığa çıkar ve diyabet gelişme riski bulunur.

Deneyimlerimiz, ameliyat sırasında diyabetik olan veya cerrahiden önce diyetle kontrol edilen anormal kan şekeri seviyesine sahip hastaların ameliyattan sonra diyabetin şiddetinin artması ihtimalinin yüksek olmasıdır. Diyabeti bulunmayan ve ameliyat öncesinde kan şekeri tamamen normal olan hastalarda kronik pankreatit yoksa, Whipple ameliyatı sonrası diyabet gelişme olasılığı düşüktür.

Ameliyattan sonra ne yiyebilirim?

Ameliyattan sonra diyetiniz için bir sınırlama yoktur. Bazı hastalar çok tatlı yiyecekleri tolere etmeyebilir ve bunu önlemek gerekebilir.

Whipple operasyonundan sonra hayatım çok değişecek mi? Şimdi yapabileceğim her şeyi yapabilecek miyim?

Whipple ameliyatından sonra yaşam biçiminde kabul edilebilir bir değişimi vardır. Çoğu hasta normal işlevsel düzeylerine geri dönebilir.

John Hopkins Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 1981-1997 yılları arasında Hopkins’de faaliyet gösteren Whipple operasyonundan kurtarılanların anketlerini gönderdiler. Anket, fiziksel yeteneklere, psikolojik meselelere ve toplumsal konulara bakan bölümlere ayrıldı; Ek bir bölüm işlevsel yetenekleri ve engelleri değerlendirdi. Skorlar yüzdelik olarak rapor edildi, yüzde 100 olası en yüksek puandır. Aynı anket, daha sonra, laparoskopik safra kesesi çıkarımı bulunan bir grup sağlıklı bireye ve bir grup hastaya gönderildi.

Johns hopkins’deki bu çalışmanın yanıtları, 188 Whipple hayatta kalanlar, 37 laparoskopik safra kesesi ameliyatı hastası ve 31 sağlıklı bireyden toplandı. Whipple ameliyatında hayatta kalanlar ortalama laparoskopik cerrahi hastalarında 83, sağlıklı insanlarda 86 ile karşılaştırıldığında, fiziksel yaşam kalitesini 79 olarak değerlendirdiler. Psikolojik sorunlar için, Whipple işleminde hayatta kalanlar, laparoskopik cerrahi hastalarında 82, sağlıklı insanlarda 83 gibi yaşam kalitelerini 79 olarak belirlediler. Toplumsal meselelere bakıldığında, Whipple hayatta kalanlar yaşam kalitelerini 81’e, laparoskopik cerrahi hastalarında 84’ü, sağlıklı bireylerde 83’le karşılaştırdılar. Bu gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık yoktu.

Whipple ameliyatından hemen sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar nelerdir?

Whipple operasyonu cerrahi prosedürü uygulayan cerrahın bu operasyonda sınırlı deneyime sahip olması durumunda komplikasyon gelişme şansı yüksek olan karmaşık bir ameliyattır. Bu cerrahi operasyonla deneyimli cerrahların elinde komplikasyon oranı genellikle çok düşüktür.

Bu operasyondan sonra görülebilecek sorunlar ve komplikasyonlar şunları içerir:

 • Pankreas fistülü: Tümör pankreastan çıkarıldıktan sonra, pankreasın kesme ucu pankreatik suları bağırsağın içine geri götürebilmek için tekrar bağırsağın içine dikilir. Pankreas çok yumuşak bir organdır ve bazı hastalarda bu dikiş çizgisi çok iyi iyileşmeyebilir. Bu gerçekleşirse hastalar pankreatik sızıntıya neden olurlar. Ameliyat sırasında genellikle cerrah karnın arkasında bir drenaj kateteri bırakır. Ameliyat sonrası pankreatik su sızıntısı genellikle bu drenaj kateteri vasıtasıyla vücuttan alınır. Ameliyattan sonra pankreatik sızıntı yapan hemen hemen tüm hastalarda sızıntı kendi kendine düzelir. Bu komplikasyon için hastaların tekrar ameliyat edilmesi nadirdir.
 • Gastroparezizme (midenin felce uğraması): Ameliyattan sonraki ilk beş ila altı gün içinde bağırsak fonksiyonunuz tekrar gelene dek intravenöz sıvı verilir. Bağırsak fonksiyonunuz gittikten sonra cerrahınız açık sıvılardan oluşan bir diyetle başlayacak ve diyetiniz hoşunuza geldikçe düzenli bir diyetle ilerleyecektir.
  Hastaların% 25’ine kadar olan bölümünde ameliyattan sonra midey felç halini alabilir ve ameliyat sonrasında mide değişikliklerine uyum sağlaması normal şekilde çalışması 4 ila 6 hafta sürebilir. Bu dönemde pek iyi bir diyet hoşunuza gitmeyebilir. Eğer bu kategoriye girerseniz cerrahın ameliyat sırasında bağırsağın içine koyduğu küçük bir besleme tüpü yoluyla beslenme sağlayacaktır. Hemen hemen tüm hastalarda ameliyattan sonraki 4-6 haftalık periyot sonrasında mide fonksiyonu normale döner

Whipple ameliyatının uzun vadeli komplikasyonları nelerdir?

Whipple operasyonunun uzun vadeli sonuçlarının bazıları şunları içerir:

 • Mal absorpsiyonu: Pankreas yiyeceklerin sindirimi için gerekli enzimleri üretir. Bazı hastalarda Whipple işlemi sırasında pankreasın bir kısmının çıkarılması bu enzimlerin üretiminde azalmaya neden olabilir. Hastalar çok yağlı iri ishal tipi dışkıdan şikayet ederler. Oral pankreas enzimi takviyesi ile yapılan uzun süreli tedavi genellikle bu sorunun rahatlamasını sağlar.
 • Diyetteki değişiklikler: Whipple ameliyatından sonra hastaların yiyecekleri daha iyi özümlemesi ve şişirilmiş olma ya da dolu olma hissi semptomlarını en aza indirgemek için yemekler arasında daha küçük yemekler ve aperatifler içirmeleri önerilir.
 • Kilo verme: Hastalar, hastalıklarından önce ağırlıklarına göre vücut ağırlığının% 5 ila 10’unu kaybetmeleri yaygındır. Kilo kaybı genellikle çok hızlı bir şekilde dengelenir ve çoğu hasta ilk kilo kaybından az sonra kilolarını koruyabilir ve iyi yapabilir.
  Cerrahıma Whipple operasyonu hakkında hangi soruları sormalıyım?

Whipple ameliyatı çok karmaşık bir ameliyattır ve hastanın evrelendirilmesi ve ameliyatın sonucu cerrahın pankreas kanseri tedavisindeki tecrübesine çok bağlıdır. Maryland, New York ve diğer yerlerdeki sonuç araştırması çalışmaları, Whipple operasyonunun en iyi sonuçlarının cerrahın bu operasyonla deneyimine bağlı olduğunu önermektedir. Doktorunuzla açık ve samimi bir tartışma, tedavinizle ilgili uygun seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdakiler, bu sorunun bazıları olabilir:

 • Yılda kaç tane pankreas kanseri hastanede ameliyat edilir?
 • Kaç Whipple operasyonunu yaptınız?
 • Yılda kaç tane Whipple operasyonu yapıyorsunuz?
 • Whipple operasyonlarının elindeki komplikasyonlar neler?
 • Kurumunuzdaki ve ellerindeki Whipple operasyonunun ölüm oranı nedir?
 • Geçmişte tedavi ettiğiniz hastaların ortalama hastanede kalış süresi ne kadardır?

 

Bir önceki yazımız olan Crigler Najjar Sendromu başlıklı makalemizde crigler najjar sendromu tip 1 ve crigler najjar sendromu tip 2 hakkında bilgiler verilmektedir.

Sorularınızı Yorum Bölümünden Sorabilirsiniz ...
loading...
Bu yazı 1632 kere okundu.
 • Site Yorum

6 adet yorum var.

 1. Ezgi Özer dedi ki:

  Selam sayfanız cidden çok hoşuma gitti, saolun

 2. Duygu dedi ki:

  Merhaba,
  Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bu konuda önerebileceğiniz hastaneye yada cerrah isimlerini paylaşabilir misiniz?

 3. muhammet dedi ki:

  19 ay önce whipple oldum çok şükür hayattayım.Ameliyat öncesi dr araştırmaları hastane araştırmaları neler neler ama hepsi bitti gitti Rabbim herkesin yardımcısı olsun olmadan önce en çok bu şekilde sitelerden bakarak olanların yorumlarına bakarak bişeyler kafamda oluşturmuştum.

 4. MEHMET ÇAĞLAR dedi ki:

  ben beş yıl önce wihipple amelaatı oldum ameliat olmadan seksen beş kilo idim şimdi altmış üç kiloyum sağlıklı bir şekilde hayatımı sürdürüyorum

 5. Dilek Dilekmen dedi ki:

  Ben antalya akdeniz universitesi hastanesinde whipple operasyonu tecrubesi olan genel cerrahi uzmani ariyorum.ama doktorun tecrubelerini en net nereden ogrenebilirim? Tesekkurler

Bir yorum bırak